Gemeentebelangen Bedum
   

Amendement, in de zin van art. 1 sub b van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

Voorstel: Richtinggevend besluit voor verdere verkenning één gemeente van Lauwerszee tot Dollard Tou

De raad van de gemeente Bedum, in vergadering bijeen op 3 december 2013,

Gezien het voorstel van het college van B&W  inzake de verkenning van één gemeente van Lauwerszee tot Dollard Tou,

Overwegende dat het gewenst is om naast de BMW-DEAL-variant, ook de BMWE variant nader te verkennen, dat wil zeggen een samenvoeging met de gemeenten De Marne, Winsum en Eemsmond in haar geheel,

 

Stelt ondergetekende voor het voorstel als volgt te wijzigen;

1. In te stemmen met het uitvoeren van een verdere verkenning van een mogelijke herindeling van de BMW-DEAL-gemeenten tot één Hoogeland-Eemsdelta-gemeente en een mogelijke samenvoeging van de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond tot een gemeente BMWE,

2. in te stemmen met het ontwikkelen van een gezamenlijke strategische agenda voor de gebiedsopgaven van de BMW DEAL-gemeenten en de BMWE-gemeenten,

3. In te stemmen met het nader uitwerken van een voorstel voor de wijze waarop, naast de beweging van opschaling, invulling gegeven kan worden aan het organiseren van kleinschaligheid, burgernabijheid en toegankelijkheid van bestuur,

4. In te gaan op de gesignaleerde pluspunten en dilemma’s, die deze varianten met zich brengen,

5. De richtinggevende uitspraak voor te leggen aan het provinciebestuur.

Martin Broekmans

Gemeentebelangen Bedum

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 24 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum