Gemeentebelangen Bedum
   

Max we zitten aan onze tax!

Bedum, vrijdag 27 mei 2011

Onderwerp: veiligheid en leefbaarheid Bedum

Geachte heer Max van den Berg,

Wij, kinderen uit Bedum, bewoners van de Wilhelminalaan, de Stationsweg, het Boterdiep OZ, burgers en ondernemers zijn ontzettend blij dat u vandaag Bedum met een bezoekje vereert. Wij willen graag van de gelegenheid gebruik maken om het punt van de verkeersveiligheid en leefbaarheid van Bedum onder uw aandacht te brengen.

Gemiddeld elke drie minuten, 24 uur per dag dendert er een vrachtauto door het centrum van Bedum en dan hebben we het alleen nog maar over het melkverkeer van de DOMO. Veel van alle vrachtverkeer zoekt hun weg door de bebouwde kom, op smalle wegen tussen schoolgaande kinderen en winkelend publiek door. En dat worden er de komende jaren alleen nog maar heel veel meer! Deze situatie geeft veel overlast voor de inwoners, schade aan de wegen en brengt de veiligheid en leefbaarheid van de gemeente Bedum in groot gevaar.

In Bedum moet alle vrachtverkeer langs een traject van 1700 m, van de spoorwegovergang tot de rotonde aan de Waldadrift, Boterdiep OZ. Over het grootste gedeelte van het traject is sprak van bebouwing aan beide zijden van de weg. Over 700 m. is er sprake van bebouwing aan één zijde van de weg met het Boterdiep aan de andere zijde. Over ongeveer 300 m van het traject langs het Boterdiep ligt het Boterdiep tussen de doorgaande route en de bebouwing. De afstand van de bebouwing tot het hart van de weg bedraagt op de Boterdiep OZ in sommige gevallen 6,30 m en op de Stationsweg ongeveer 9 m. De doorgaande weg loopt dwars door Bedum. Aan beide zijden is sprake van intensieve bebouwing langs de weg en aan beide zijden zijn woonwijken gevestigd. Het zware vrachtverkeer en het overige verkeer moeten daarom vaak gelijktijdig gebruik maken van de doorgaande weg die daar simpelweg, zeker op het gebied van verkeersveiligheid, niet op is berekend.

Door de potentiële risico’s die ontstaan door de mix van zwaar verkeer en licht verkeer (fietsers en voetgangers) is de leefbaarheid van ons dorp in het geding. Ouders durven hun kinderen niet alleen naar school te laten gaan, burgers zijn bang om gebruik te maken van de Stationsweg, terwijl er vaak geen keuze is. Bij veel inwoners is er daarom sprake van een behoorlijke derving van woonvreugde door het intensieve vrachtverkeer in Bedum.

Het vrachtverkeer dat door Bedum gaat komt uit de hele provincie en ver daarbuiten of heeft bestemmingen door heel Nederland. Het vrachtverkeer dient daarmee een belangrijke regionaal belang. Bijna alle veebedrijven uit de provincie zijn afhankelijk van de fabriek van Friesland Campina in Bedum en daarmee van het vrachtverkeer door Bedum. De fabriek heeft voor de agrarische sector, maar ook voor toeleveringsbedrijven in de regio een belangrijke functie en zorgt voor veel directe en indirecte werkgelegenheid. Dat is voor onze provincie zeker in een regio die te maken heeft met krimp of dreigende krimp van groot belang. Een goede ontsluiting van Bedum om daarmee de continuïteit van de fabriek op een veilige manier te kunnen faciliteren is daarmee vooral een provinciale verantwoordelijkheid

De verkeerssituatie in Bedum is al jaren ontoelaatbaar en deze situatie wordt de komende jaren steeds nijpender. Nog geen tien jaar geleden werd de situatie reeds als een probleem aangeduid. Het vrachtverkeer in Bedum is sindsdien vervijfvoudigd en door versmalling van de doorgaande wegen is de situatie alleen maar onveiliger geworden, getuige 2200 handtekeningen van bezorgde burgers die onlangs door Gemeentebelangen Bedum zijn verzameld en aan de Gedeputeerde zijn aangeboden. Op dit moment rijden er 377 vrachtauto’s per werkdag door Bedum. Uitgaande van de prognoses zal dit verkeer enorm toenemen tot ongeveer 500 vrachtauto’s per dag in 2015!

Wij vragen dan ook uw aandacht voor de nijpende situatie in ons dorp. Kunt u ons helpen? Er moet wat gebeuren, want dit kan zo echt niet langer. De provincie heeft toegezegd dat er onderzoek zal worden gedaan. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, maar dan zijn we er nog lang niet. Er moet een haalbare, betaalbare oplossing komen die zo snel mogelijk kan worden gerealiseerd. Wij wachten al 10 jaar! Help ons alstublieft…

Hoogachtend,

Namens de buurtverenigingen Wilhelminalaan, Stationsweg en Boterdiep OZ,

Namens de (school)kinderen

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 24 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum