Gemeenteheffingen

Gegevens
Categorie: Verkiezingen 2010

Ten aanzien van de gemeentelijke belastingen en heffingen is GB van mening dat er afwegingen moeten worden gemaakt. GB wil duidelijke terughoudendheid ten aanzien van verhoging van gemeentelijke heffingen en belastingen. GB is voorstander van het principe "de vervuiler betaalt” , bijvoorbeeld door meting van de aangeboden hoeveelheid afval. GB staat kritisch tegenover Onroerende Zaak Belasting en is daarom van mening dat de OZB op een vergelijkbaar of lager niveau dient te liggen dan in de omliggende gemeenten. GB wil rekening houden met de prijzen op de huizenmarkt en de WOZ daarop aanpassen.