Ontsluiting DOMO

Gegevens
Categorie: Verkiezingen 2010

GB is voorstander van een nieuwe oostelijke ontsluitingsweg vanaf Noord Bedum op de Eemshavenweg (N46). Deze weg kan in een tracé naast de spoorlijn van Groningen naar Delfzijl gerealiseerd worden, in het westen aansluitend met een brug over het Boterdiep op de weg van Bedum naar Onderdendam. Door de aanleg van deze ontsluitingsweg zal de verkeersveiligheid toenemen en de overlast van met name het vracht- en landbouwverkeer in de kern van Bedum aanmerkelijk afnemen.