Gemeentebelangen Bedum
   

HomeGB


Klik op het GB logo om het rapport van GB aan de provincie te lezen.

 TEKEN NU! ONTSLUITINGBEDUM.NL  WE HEBBEN AL BIJNA 2000 HANDTEKENINGEN!

Erkenning en ontkenning

Gemeentebelangen Bedum is verheugd over de erkenning die de provincie eindelijk lijkt te hebben voor de problematiek van het vrachtverkeer dat dagelijks door de dorpskern van Bedum rijdt. Minder te spreken zijn ze over de aantallen die in alle media worden genoemd. Momenteel zouden er 70.000 vrachtauto’s door het centrum van Bedum rijden, stond er in de kranten naar aanleiding van het interne verkiezingsbezoek van Gedeputeerde CDA-er Marc Jager aan Bedum. Dat is echt een belachelijk laag getal, aldus fractievoorzitter van Gemeentebelangen Annemarie Heite. Uit een mail (december 2010) van de Domo, gericht aan de gemeente Bedum blijkt dat er vorig jaar al 108.000 vrachtauto’s van en naar de Domo reden en dat dit aantal in 2011 zal stijgen naar ruim 120.000. Dat is een verschil van 50.000 vrachtauto’s in vergelijking met de genoemde 70.000!

Je vraagt je af hoe ze aan deze aantallen komen en wie er de afgelopen jaren dus ontzettend hebben zitten slapen, zegt Heite. Begrijp me goed, zelfs bij 70.000 vrachtauto’s is de leefbaarheid van ons dorp al ernstig in gevaar. Maar een verschil van 50.000 vrachtauto’s geeft gewoon echt een verkeerde voorstelling van zaken en kan wel degelijk een verschil maken in de beeldvorming van de provincie over de ernst van de situatie. Er wordt al meer dan 8 jaar over dit onderwerp gesproken, dan zouden we toch op zijn minst in staat moeten zijn om aantallen te presenteren die enigszins kloppen met de werkelijkheid als de Gedeputeerde dan eindelijk in verkiezingstijd naar Bedum komt? GB heeft de afgelopen weken zelf metingen verricht naar aantallen vrachtauto’s die over de Wilhelminalaan en de Stationsweg in Bedum denderen. Daaruit bleek dat daar doordeweeks gemiddeld 377 vrachtauto’s per dag rijden. Dat betekent dat er op basis van de voorspelde groei van de Domo over een aantal jaren wel eens tussen de 450 en 500 vrachtauto’s per dag door het centrum kunnen rijden en dat is wel even andere koek dan de getallen waarover nu wordt gesproken, aldus Heite.

Domo moet blijven

De Domo speelt een belangrijke rol bij het op peil houden van de regionale werkgelegenheid, juist in een gebied waar de krimp al dicht is genaderd. Gemeentebelangen vindt dat de Domo moet kunnen blijven groeien en dat de fabriek onder geen beding naar een andere locatie mag worden verplaatst. De fabriek hoort bij Bedum en we zijn er trots op, aldus Heite. Het provinciale verkeer van en naar de Domo en de regionale werkgelegenheid zijn provinciale belangen. Daarmee valt de aanpak van dit probleem onder haar initiatief en medeverantwoordelijkheid. Gezien de huidige aantallen en de groeiprognoses is haast dus geboden.

Gesprek met Gedeputeerde Marc Jager

Voordat Gedeputeerde Marc Jager naar Bedum kwam hebben we al een gesprek gehad met zijn ambtelijke organisatie. Daar hebben we een rapport van GB met een probleemanalyse van de situatie in Bedum besproken. Dit rapport staat ook op: gemeentebelangenbedum.nl . Maandag 14 februari hebben we een gesprek met Marc Jager. Ook de VVD en de PvdA gaan weer mee. Er is nog geen enkele reden om zelfgenoegzaam achterover te leunen. Het komt er nu op aan om bovenaan de prioriteitenlijst van de provincie te komen, we hebben geen tijd te verliezen, aldus Heite. De juiste statistieken en onze handtekeningenactie zijn daarbij van groot belang. We hebben in enkele weken al bijna 1800 signalen van verontruste burgers. Dat geeft aan hoe onveilig de mensen in Bedum zich voelen. Dat willen we naast onze probleemanalyse maandag aan Jager voorleggen. Wij gaan gewoon door met onze actie tot de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart a.s. en we gaan daarna alle handtekeningen overhandigen aan de nieuwe bestuurders zodat zij het punt een hoge prioriteit kunnen meegeven in hun nieuwe bestuursprogramma. Dinsdagavond 15 februari is er van 20.00-21.00 uur een informatieavond in het Trefcentrum Bedum, voor iedereen die meer wil weten over dit onderwerp.

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 9 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum