Gemeentebelangen Bedum
   

Het college van Bedum heeft aangegeven dat zij geen aardbevingen verwachten door de gaswinning in Bedum. In het NOS journaal van dinsdag 12 februari jl., 18:14 ging burgemeester Henk Bakker verder dan te zeggen dat hij geen aardbevingen verwachtte, hij zei letterlijk: "Een ding weten we zeker, bij de 170 kleine velden in Nederland vinden geen aardbevingen plaats.”

Wij hebben, omdat we hier grote vraagtekens bij plaatsen, niet in de laatste plaats omdat er al 5 bevingen in het Bedumer veld zijn geweest, contact gezocht met Dhr Houtenbos (ingenieur en oud-NAM medewerker en deskundige op dit gebied). Hij geeft in reactie op de uitspraak van onze burgemeester het volgende aan:

  • -Ik weet van veel aspecten van bodembeweging iets en zit uit dien hoofde o.a. in de KNAW/NCG subcommissie bodembeweging en zeespiegelvariatie , maar ben geen deskundige op het gebied van bevingen. Het voorspellen van tijdstip en kracht van bevingen is wereldwijd zeer problematisch. Ieder die zich expert noemt bevindt zich op glad ijs.
  • Geen rechtgeaarde wetenschapper zal zich kunnen verenigen met de stelling dat boven kleine velden als Bedum geen aardbevingen kunnen voorkomen. Op grond van de eerdere 5 schokken zijn schokken wel degelijk te verwachten.
  • Tot dusverre heeft niemand een redelijk sluitende verklaring kunnen geven voor het feit dat in het ene veld wel en in het andere veld geen klappen voorkomen. Ook heeft niemand nog een bruikbare definitie van de maximale magnitude kunnen geven. Dit is feitelijk natte vingerwerk zonder wetenschappelijk houdbare grondslag, gericht op het geruststellen van de bevolking.

Tot zover de eerste reactie van Houtenbos. Ook de brief van het SodM stelt ons niet gerust. Daaruit blijkt dat er in tegenstelling tot de uitspraken van dit college wel degelijk aardbevingen zijn te verwachten, dat er inmiddels al 5 zijn geweest en dat het gestelde maximum (overigens dus zonder wetenschappelijke onderbouwing!!!) 3.9 op de Schaal van Richter is. Wij krijgen hierbij een deja vue gevoel: werd dit tot voor kort ook niet over het Slochteren veld gezegd?

Uit onze contacten met Dhr Houtenbos hebben wij begrepen dat hij een mail heeft gestuurd naar dit college, die primair was gericht aan RTVNoord. Hij had hierbij naar eigen zeggen de bedoeling dat deze als ingekomen stuk in de raad zou worden behandeld. De inhoud wil ik jullie niet onthouden:

Naar aanleiding van de opmerking “Een ding weten we zeker. Bij de 170 kleine velden in Nederland vinden geen aardbevingen plaats.” van burgemeester Henk Bakker in het NOS journaal van dinsdag 12 februari jl., 18:14 hebben wij (dus het contact van Houtenbos bij RTVNoord) telefonisch de beeldvorming rond bevingen besproken. Dit in het licht van het gegeven dat KNMI tal van aardbevingen in kleine velden heeft gerapporteerd, waaronder 5 met een epicentrum in Bedum variërend van 1 tot 2.3 op de schaal van Richter.

In het RTVNoord nieuwsitem ‘Risico op aardbevingen in kleine velden onderschat’ van dinsdag 19 februari jl., dat volgde, kwam de nadruk, anders dan we hadden afgesproken, niet te liggen op de selectieve informatievoorziening van NAM aan lokale bestuurders – NAM kent de bevingen in kleine velden als geen ander- maar op de manier waarop lokale overheden daarop reageren. Onjuiste of onvolledig aangeleverde informatie uitgesproken door gezagsdragers resulteert in misleiding.

Voor alle duidelijkheid. Ik roep de lokale bestuurders niet op zich feller te verzetten tegen gaswinning in kleine velden. Ik roep ze op het gemeentelijke eigenbelang niet bij voorbaat tegen elk nationaal belang, hoe klein ook, weg te strepen.

Ik hoop dat NAM, lokale en regionale bestuurders en de media de beeldvorming in de nabije toekomst zodanig zullen kunnen bijsturen, dat het debat over de maatvoering van gaswinning voldoende objectief kan worden gevoerd.

Vriendelijke groeten,

Ir. Adriaan P.E.M. Houtenbos

Wij hebben de volgende vragen aan het college:

  1. Waarom is het schrijven van Houtenbos niet als ingekomen stuk geagendeerd?
  1. Wat is het antwoord van dit college op het betoog van Houtenbos en op de hoop die hij uit spreekt dat het debat over maatvoering van de gaswinning in de toekomst voldoende objectief zal worden gevoerd, ook in relatie tot haar eigen uitspraken hieromtrent?
  1. Wat vindt dit college van de brief van het SodM waaruit blijkt dat er al 5 bevingen in het Bedumer veld hebben plaatsgevonden in tegenstelling tot wat zij zelf in de media hebben gezegd?
  1. Wat vindt het college van de brief van het SodM waaruit blijkt dat er bevingen met een maximale kracht van 3.9 op de Schaal van Richter (overigens zonder wetenschappelijke onderbouwing) mogelijk zijn?
  1. Heeft het college van Bedum al contact gehad met dhr. Houtenbos?
  1. We hebben aan dit college gevraagd om een informatieavond over dit onderwerp te organiseren. Wij denken daar bij aan een avond met aandacht voor bv. kennis van wetenschappers zoals Houtenbos, aanwezigheid en uitleg Nam over gaswinning in kleine velden, veiligheid van inwoners en schadeafhandeling/waardedaling huizen ed. Wat is hiervan de status? In Veendam kwamen er 14 Nam medewerkers en 300 burgers, wat gaat dit college voor haar burgers doen?
Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 19 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum