Gemeentebelangen Bedum
   

 RegioFM over verkiezingen met Annemarie Heite.

 RegioFM over communicatie van College met Raad en Bewoners, Arpi Karapetian.

 Klik hier voor de nieuwe Ottie.

 Klik hier om naar de verkiezings landhonden te gaan.

Unanieme steun kieslijst en verkiezingsprogramma GB

De ledenvergadering van Gemeentebelangen Bedum heeft op 14 januari jl. de kieslijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart as.. Medeoprichter van de partij Martin Broekmans voert de lijst aan. Onder zijn leiding zal een team van betrokken en gemotiveerde inwoners van Zuidwolde, Onderdendam en Bedum zich inspannen om weer de grootste partij in de raad te worden. Iedereen ziet de verkiezingen vol enthousiasme en vertrouwen tegemoet.

Kieslijst

“De afgelopen vier jaar heeft Gemeentebelangen een belangrijke rol gespeeld in de gemeentepolitiek. Als partij die twee keer zo groot is dan alle andere partijen in Bedum hebben wij ondanks onze oppositierol niet bepaald stilgezeten en dat was voor de anderen wel even wennen. Heel veel belangrijke speerpunten uit ons verkiezingsprogramma van 2010, zoals het gebruik van restwarmte van de Domo voor het verwarmen van De Beemden, het realiseren van een ontsluiting voor het vele, zware vrachtverkeer en het nu eindelijk eens concreet invulling geven aan het centrum van Bedum zijn gerealiseerd of staan op het punt om te worden gerealiseerd”, aldus Broekmans, “en daar zijn we uiteraard ontzettend trots op”. Tijdens de ledenvergadering werd duidelijk dat bestuur, fractie en leden unaniem achter Broekmans als lijsttrekker en achter de voorgestelde kandidaten op de kieslijst stonden. Op gemeentebelangenbedum.nl staat de volledige lijst.

Verkiezingsprogramma

Iedereen was ook zeer te spreken over het nieuwe verkiezingsprogramma. “De komende vier jaar worden cruciaal voor Bedum”, zegt Broekmans. “Er zijn veel nieuwe en belangrijke onderwerpen bijgekomen. De kans dat na 200 jaar, Bedum over 4 jaar niet meer bestaat is bijvoorbeeld gigantisch groot en dat zal voor ons allemaal grote gevolgen hebben. Maar er spelen veel meer zaken, zoals de gevolgen van de aardgaswinning van de NAM. Wij waren de enige partij die de afgelopen jaren vele malen aandacht hebben gevraagd voor de problematiek rond de gevolgen hiervan in onze provincie en gemeente en we hebben zelfs een brief aan het Staatstoezicht op de Mijnen opgesteld, die op onze site het meest bekeken onderwerp is. De komende jaren moet dit onderwerp vanuit de gemeentepolitiek duidelijker op de kaart worden gezet en vooral door het gemeentebestuur worden gesteund en opgepakt. Er zijn ook in Bedum veel mensen die te maken hebben gekregen met aardbevingsschade en waardedaling van hun woningen of, nog veel erger, er zijn mensen die zich niet langer veilig voelen en het einde van dit alles is nog lang niet in zicht! Zo zijn er nog veel meer nieuwe en bekende onderwerpen die een plek in ons verkiezingsprogramma hebben gekregen. Samen met burgers hebben we de afgelopen maanden geschreven aan dat wat er echt leeft en onze aandacht verdient. Op goudvoorbedum.nl kon iedereen reageren op onze kaders en een eigen inbreng leveren. Daar is massaal op gereageerd waardoor we met recht kunnen zeggen dat ons nieuwe verkiezingsprogramma voor- en door burgers is gemaakt.

Toekomst

De partij van Broekmans wil voor de komende bestuursperiode deel uitmaken van het college en maakt daar volgens de lijsttrekker goede kans op. “We hebben veel kennis en expertise in huis en bovendien hebben we onze vorige verkiezingsbeloftes ondanks onze oppositierol echt waar gemaakt. We hebben ons de afgelopen 4 jaar zeer intensief ingezet voor onze gemeente en we hebben politiek en burgers dichter bij elkaar gebracht. We zijn er 4 jaar lang geweest voor onze burgers en niet alleen enkele maanden voor de verkiezingen. We hebben er alle vertrouwen in dat we daarvoor door de kiezer zullen worden beloond!”

Klik hier voor de kieslijst van gemeentebelangen

 

Klik op de afbeelding voor het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 38 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum