Gemeentebelangen Bedum
   

Bedumer Revolutie brengt burger dichter bij de politiek

In gesprek met lijsttrekker Martin Broekmans van Gemeentebelangen Bedum

Als nieuwkomer veroverde de partij in 2010 6 zetels en was daarmee de grootste in de raad. “In het begin werden we wel scheef aangekeken. We pikten van elke partij wel een zetel weg”, lacht Martin Broekmans, lijsttrekker en mede-oprichter van Gemeentebelangen Bedum. De verkiezingsstrijd gaan ze vol vertrouwen tegemoet. “We gaan uit van drie zetels winst.”

“Als nieuwelingen moesten we wel wennen aan de vergaderstructuur. Nu werken we, afhankelijk van het onderwerp, met elke andere partij samen.” Het grote voordeel van een plaatselijke partij is volgens de lijsttrekker dat ze niets te maken hebben met de Haagse politiek. Ze kunnen hun programma onafhankelijk van landelijke richtlijnen opstellen. Raadsleden staan dichter bij de burger en er is meer contact met de bevolking. Nadelen zijn er volgens hem niet.

Broekmans is tevreden met hun succesvolle oppositie en wat ze in de voorbije vier jaren hebben bereikt. Een aanleiding voor het oprichten van de partij in 1997 was de behoefte van plaatselijke voetbalvereniging aan een kunstgrasveld. Broekmans was in die tijd voorzitter van CVVB (nu SV Bedum). De partij nam dit punt als enige in haar verkiezingsprogramma (2010) op in haar programma en vorig jaar juni ging de wens in vervulling.

De door de partij naar voren gebrachte denktanks vormen een ander succes. “Burgerparticipatie stond al op het eerste affiche uit 1997”, herinnert Broekmans zich. Gemeentebelangen Bedum hecht veel waarde aan de ideeën van  burgers en de kennis die zij hebben. “Waarom zou je een bureau inhuren als we die kennis ook zelf in huis hebben?” laat hij weten. Omdat zwembaden het in deze tijd van bezuinigingen erg moeilijk hebben, nodigde de partij burgers uit mee te denken over het behoud van het bad. Een gepensioneerde ingenieur kwam met het voorstel om voor de verwarming hiervan via pijpleidingen gebruik te maken van de afvalwarmte van de Domo, warm water dat normaal op het Boterdiep en in de  Waddenzee wordt geloosd. De plannen zijn door een bureau gecontroleerd en uitvoerbaar gevonden. “Het is duurzaam, minder vervuilend voor het milieu en een stuk goedkoper”, laat de lijsttrekker niet zonder trots weten. “De komende periode sturen we hier op aan.”

“We zijn blij met FricoDomo, maar het vrachtverkeer moet uit het centrum”, brengt Broekmans als derde belangrijk punt van de partij naar voren. De partij wil zich de komende jaren sterk maken voor een ontsluiting van de oostelijke rondweg rondom Bedum. “Per dag denderen honderden vrachtwagens door het dorp en het worden er steeds meer. Ook wat dit punt betreft vinden wij dat we samen met omwonenden tot een alternatief besluit moesten komen. We hebben 2000 handtekeningen opgehaald om het vrachtvervoer uit het centrum weg te halen. Daarna legden we onze ideeën voor aan de Provinciale Staten.”

Als vierde leverde Bedums lokale partij een belangrijke bijdrage aan het Centrumplan. De partij verspreidde in 2013 huis aan huis ansichtkaarten met voorstellen voor een facelift van het centrum. Ook dit kwam tot stand in overleg met bewoners en ondernemers. Gezamenlijk bedachten zij een plan voor de bouw van bedrijven en woningen daar beneden op de plek waar nu nog twee bankgebouwen staan die niet meer in gebruik zijn.

‘Compensatie aardgaswinning’ is een vijfde verkiezingspunt waarover partij en burgers hun creatieve gedachten hebben laten gaan. Martin Broekmans wil voor Bedum een deel van de één miljard euro die commissaris van de koning Max van den Berg heeft gevraagd voor het aardbevingsgebied. Bedum wil een deel daarvan. Om minder afhankelijk te worden van het Groninger gas wil de partij met dit geld woningen energieneutraal maken: zonnepanelen aanbrengen, dubbele muren, en dak- en vloerisolatie.

En de Bedumer Revolutie? Broekmans lacht: “Wij willen nog verder groeien en meer realiseren. We gaan voor de inwoners en hebben daarbij hun steun nodig.”

Speerpunten:
Burgerparticipatie
Compensatie aardgaswinning
Afvalwarmte Domo hergebruiken voor zwembad
Centrumplan
Vrachtverkeer Domo uit centrum

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 42 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum