Gemeentebelangen Bedum
   

Geachte voorzitter, statenleden, en aanwezigen

Als burger heb ik uw vergadering van 15 januari j.l., digitaal met genoegen gevolgd. Vertegenwoordigers van verschillende gemeenten hebben daar ingesproken over het onderwerp: vernieuwing van de bestuurlijke organisatie van de provincie Groningen. Ook de raad van Bedum heeft ingesproken.

Zoals u weet hebben de gemeenteraden van de zogenoemde G7 gemeenten op 3 december vergaderd over de toekomst van de eigen gemeente. Die vergadering heb ik als burger ook persoonlijk bijgewoond. De discussie op die avond en de uitkomst ervan hebben mij tot tevredenheid gestemd. Graag wil ik als inwoner van de gemeente Bedum enkele toevoegingen doen omdat ik vind dat vorige week tijdens de inspreekgelegenheid bij de provincie voor de gemeenteraden er onvoldoende recht is gedaan aan dat wat er tijdens de raadsvergadering in Bedum op 3 december is besproken. Het gaat hier om een uiterst belangrijk onderwerp. Bedum bestaat na 200 jaar over 4 jaar mogelijk niet meer en dat heeft grote gevolgen voor mij en voor ons allemaal. Zorgvuldigheid in dit proces is dan ook een vereiste.

We zijn en blijven in Bedum voor zelfstandigheid van onze gemeente en zien de noodzaak van herindeling niet in. Ons college heeft dat meerdere malen benadrukt en uitgelegd. Wij beseffen tegelijkertijd ook dat we geen eiland zijn. Als de herindelingsplannen er door u worden doorgedrukt dan zullen ook wij een keuze moeten maken. Gedwongen, dat wel.

In dat kader is er, zoals gezegd, een belangrijke vergadering geweest op 3 dec. Daar heeft de raad van Bedum zich kristalhelder uitgesproken. Bijna de gehele raad wil bij een herindeling naar het noorden kijken, dat wil zeggen 14 zetels min 1 restzetel van de VVD. De variant van de samenvoeging met de stad is uiteindelijk door iedereen behalve de VVD met 1 restzetel als niet wenselijk en zelfs onacceptabel bestempeld.

De conclusie van de discussie was dat het college kan doorgaan met de verkenning van de G7 variant, maar dat zij daarbinnen ook ruimte moet maken voor het onderzoeken van een BMWE variant, een samenvoeging met Bedum, Winsum, de Marne en Eemsmond incl. de Eemshaven. Deze toevoeging werd ingebracht door een amendement van de raadsfractie van Gemeentebelangen Bedum. Het college heeft deze toezegging expliciet gedaan. Ook de raad stond er niet afwijzend tegenover waardoor de noodzaak voor het indienen van het amendement kwam te vervallen.

De belangrijkste argumenten die ik als burger langs hoorde komen voor de BMWE variant zijn dat bij een gemeente van 50.000 inwoners de burgerbetrokkenheid blijft gewaarborgd. Dat blijkt uit onderzoek van het COELO van de RUG. Ook hebben deze gemeentes al een stevige basis gelegd omdat er op belangrijke beleidsterreinen reeds intensief wordt samengewerkt.

Een mogelijk bezwaar tegen deze BMWE variant zou zijn dat de provincie de Eemshaven en de haven van Delfzijl bestuurlijk in een hand wil onderbrengen. Deze stelling verbaast me als burger zeer omdat beide havens nu eigenlijk al onder één bestuur vallen namelijk: Groningen Seaports NV. De aandeelhouder van deze NV is de gemeenschappelijke regeling van de provincie. Daarin zitten nu de gemeente Eemsmond en de gemeente Delfzijl, elk met 20% deelneming en de provincie, als grootaandeelhouder met 60%. Deze verhouding zal na een herindeling niet gewijzigd worden, of er nu een of twee gemeentes onder komen te vallen. Dus de bestuurlijke eenheid van de havens bestaat al en deze nieuwe en recente ‘eis’ van de provincie is in dit licht voor een burger niet te begrijpen.

Voorzitter, Ik vind het als burger belangrijk dat de staten een juiste indruk krijgen van wat de raad van Bedum heeft besproken op 3 december 2013. Bedum bestaat zoals gezegd al 200 jaar. Ik ben er geboren en getogen en de gedachte dat onze prachtige gemeente er over 4 jaar niet meer zou zijn, gaat me enorm aan het hart en heeft grote gevolgen voor mij en voor ons allemaal. Zorgvuldigheid in dit proces is dan ook nogmaals een vereiste. Daarom wil ik de staten verzoeken om het genoemde mee te nemen in haar overwegingen.

Jan Bos, een bezorgde burger uit Bedum

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 41 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum