Gemeentebelangen Bedum
   

Uitgangspunten GB bij invulling collegeprogramma!!!

Als GB na 19 maart as. het college mag gaan vorming dan gaan we dat doen op basis van de volgende uitgangspunten:

    • stel eerst vragen en denk dan pas mee over de oplossingen;
    • laat coalitiedwang los;
    • maak geen collegeprogramma over producten maar sluit een procesakkoord over de aanpak van vraagstukken, en benoem wethouders die deze aanpak aankunnen;
    • bepaal voor welke maatschappelijke thema’s in de samenleving het voortouw wordt genomen. Welke trekt de gemeente en benoem de daarbij relevante doelgroepen, ook doelgroepen die niet als vanzelf in beeld zijn;
    • maak de opbouw van raadsvergaderingen interactief en betrek zo het inzicht en de inzet van belanghebbenden en belangstellenden, deskundigen en doelgroepen;
    • probeer werkvormen uit die een aanvulling zijn op de volksvertegenwoordiging, zoals een schaduwgemeenteraad, een burgertop, burgerjury en burgervisitatie;
    • formuleer een visie op de verhouding tussen curatie en preventie in het sociaal domein en werk die uit met het netwerk van verenigingen en instellingen;
    • kom streefresultaten overeen, maar reken er niet op af;
    • beperk het aantal doelstellingen, maar verbind dáár een realisatie- en evaluatietermijn aan;
    • nodig ketenpartners (woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsorganisaties projectontwikkelaars e.d.) uit in openbare raadsbijeenkomsten, bespreek en bevorder onderlinge samenwerkingsafspraken;
    • wees zichtbaar en benaderbaar op internet en sociale media, wees ontvanger gericht;
    • houd als raadslid straatinterviews, zet ze op film en vertoon en bespreek ze in de raadszaal;
    • reserveer een plek voor burgerinitiatieven: serveer ze niet af, maar borduur er op voort als ze al niet direct toepasbaar zijn.

Onze Arpi is persoonlijk uitgenodigd bij Minister Plasterk in de Raad van State voor de Gemeenteraad van de toekomst. Daar zijn wij natuurlijk ontzettend trots op! Het levert ons inhoud en inspiratie voor onze uitgangspunten voor de coalitievorming. Dit is waar wij voor staan na 19 maart als we de collegeonderhandelingen mogen beginnen.

 Klik hier voor de brief aan de Koning der Nederlanden.

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 38 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum