Gemeentebelangen Bedum
   

 

 

Tijdens het overleg met de VNG en de VGG kwamen alle aspecten van de decentralisaties van zorgtaken aan bod. Opvallend was dat veel lokale partijen vraagtekens zetten bij het uitgangspunt dat ‘mensen langer zelfstandig willen blijven wonen’. Christel Knot van Gemeentebelangen Veendam gaf aan dat de situatie in het Noorden verschilt met die van de Randstad. “Hier kunnen zorgverleners niet op hun fiets huis-aan-huis bij de mensen langs. In veel dorpen zijn de voorzieningen uitgehold en zijn er geen winkels meer. Mensen vereenzamen in zo’n situatie en hebben er juist baat bij dat ze met elkaar een gemeenschap kunnen vormen”. Ook de herindeling en de aanpak van de gevolgen van de aardgaswinning kwamen aan de orde. “Het is juist ook die veelheid aan taken waar we ons zorgen over maken”, zei Siewert van de Zweep van Lijst Stulp uit Delfzijl. Er werd geconstateerd dat er nog steeds een groot verschil is tussen de huidige aanpak van de NAM bij schadeherstel en dat wat er vanuit de landelijke overheid wordt beloofd. Onze burgers moeten worden ‘ontzorgd’ en betrokken bij het beleid en de invulling, was het algemene oordeel. Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de VNG beloofde dat ze de zorgen zou meenemen in haar gesprekken met de verantwoordelijke bestuurders en complimenteerde de gezamenlijke aanpak van de 18 lokale partijen.

Aansluitend stond een gesprek op de agenda over de herindeling met Maarten Allers, directeur van het COELO. Op de vraag of gemeenten moeten herindelen, en zo ja met wie, gaf hij aan dat dit een lokale afweging is. Ik kan alleen aangeven welke vraagstukken daarbij komen kijken zei Allers. “Gemeentes moeten zichzelf de vraag stellen wat het uitgangspunt moet zijn bij een herindeling. Hierbij zijn er drie dimensies te onderscheiden: burgerbetrokkenheid & democratie, kwetsbaarheid bij de uitvoering van taken en doelmatigheid & papierwerk. Eigenlijk is minister Plasterk bij het opleggen van de herindeling bij het antwoord begonnen, terwijl deze vragen nog niet voldoende zijn beantwoord. Dat kan ook nog niet omdat geen enkele gemeente op dit moment exact weet wat de gevolgen van de overheveling van zorgtaken voor hen zullen zijn. Wat we wel weten op basis van onderzoek is dat herindelen geen garantie biedt voor efficiencyverbetering of kostenverlaging”. Allers stelde de vraag wat eigenlijk het grootste probleem is waar gemeentes mee te maken hebben. “Is dat de zorg van gemeentes dat ze straks hun taken niet meer aan kunnen? Of is dat het feit dat burgers zich niet meer vertegenwoordigd voelen door de overheid of nog erger, haar niet meer vertrouwen?” Het antwoord van de lokale partijen was unaniem, ze ervaren bij hun burgers een steeds grotere afstand in de richting van bestuur en politiek en een gebrek aan vertrouwen. De menselijke maat is zoek.

De conclusie van de bijeenkomst was dat vanuit de Provincie de herindeling in 2018 een feit moet zijn, met als belangrijkste argument om de decentralisaties van de zorgtaken in 2015 beter aan te kunnen. Hierdoor wordt de situatie voor gemeentes nog complexer dan zij bij de invoering van alle zorgtaken al is. Veel lokale partijen geven er daarom de voorkeur aan om eerst met de decentralisaties aan de slag te gaan, om op basis van de knelpunten die dit mogelijk oplevert te kijken wat hiervoor de beste oplossing is. “Eerst het probleem helder krijgen en dan pas mogelijke oplossingen formuleren en dan wel het liefst op basis van inhoud”, aldus Heite. Ze vindt het vreemd dat een gerenommeerd centrum als het COELO niet meer en zichtbaarder wordt betrokken bij de herindelingsdiscussie. “We hebben dringend behoefte aan inhoudelijke argumenten en kunnen bepaalde keuzes nu niet aan onze burgers uitleggen. Hierdoor ontstaat er een soort rituele dans waarbij gemeentes op basis van subjectieve criteria elkaar wel of niet omarmen, met alle verstrekkende gevolgen van dien en daar willen we van af”.

De dag werd afgesloten met een borrel waarbij er vervolgafspraken werden gemaakt. “Dit smaakt absoluut naar meer”, zei Heite. “Er zijn in Groningen veel onderwerpen waar we ons zorgen over maken en waar we elkaar kunnen voeden en versterken. We vertegenwoordigen 30% van alle Groninger kiezers, de noodzaak voor verbinding is dan ook groot. We hebben de weg naar elkaar gevonden en we zullen ons hard blijven maken voor de belangen van de inwoners van onze prachtige provincie”.

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 38 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum