Gemeentebelangen Bedum
   

Zelfstandigheid

“GB is net zoals de meeste andere partijen in de raad altijd voor zelfstandigheid geweest en tegen herindeling”, zegt Karapetian. “Maar we kunnen onze ogen niet langer sluiten voor de druk vanuit de provinciale- en landelijke overheid. Vanuit dat oogpunt pleitte GB in maart al voor een verkenning van alle mogelijkheden. Niet omdat wij voor herindeling waren, maar omdat we ervoor wilden waken dat er over ons zou worden beslist. Ook wilden we voorkomen dat er steeds meer varianten zouden afvallen, omdat andere gemeentes wel actief met elkaar in gesprek gingen. Dat gebeurde bijvoorbeeld met de door ons benoemde optie van een schil rond de stad, met vergelijkbare schakelgemeentes. Deze optie is nu niet meer mogelijk”.

Noord of Zuid

“We hebben als GB ontzettend geworsteld met de vraag of we de stad nog zouden moeten meenemen in de verkenning. Hoewel dit de meest democratische oplossing lijkt is het de vraag of dit op een objectieve manier kan. Dit onderwerp is een stuk complexer dan dat. Het is niet zo dat we door zaken zo goed mogelijk op een rijtje te zetten alle consequenties voor de burgers kunnen overzien en benoemen. Het is geen wiskunde! Er zal altijd een gedeelte gevoel en subjectiviteit bij komen kijken. We kunnen nu bijvoorbeeld niet overzien of we met een keuze voor de stad een groot risico lopen dat Noord- en Zuidwolde op den duur zullen worden ingelijfd en de groene zone tussen haar en de stad kwijt raken. Maar we vinden wel dat we dat risico nooit moeten willen lopen! Argumenten dat we in werk, winkelen en uitgaan op de stad zijn gericht, zijn geen argumenten om dan maar bij de stad te gaan horen. Vele van onze burgers die wij hebben geraadpleegd geven aan wel de lusten, maar heel bewust niet de lasten van de stad te willen hebben. Daar komt bij dat wij een lokale partij zijn die voor de belangen van burgers in onze gemeente op komt. Wij staan voor onze lokale, dorpse identiteit. We hebben de afgelopen periode veelvuldig onze achterban geraadpleegd. We zijn in gesprek gegaan met onze burgemeester en we hebben contact gezocht met andere lokale partijen in onze regio. Op grond van dit alles hebben we besloten dat het in dit stadium niet in het belang van de burgers is om nog langer naar het Zuiden te kijken”, aldus Karapetian.

Amendement

Gemeentebelangen gaf aan dat zij een wijziging op het voorstel van het college wilde indienden omdat zij naast de verkenning van de G7 ook haar BMWE variant, een samenvoeging van de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond in haar geheel, wilde laten meenemen in de verkenning. Karapetian: “Wij zijn van mening dat de menselijke maat en burgerbetrokkenheid centraal moeten staan in de herindelingsdiscussie. Het onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen, het Coelho, heeft onderzocht dat bij een gemeente met meer dan 60.000 inwoners die uitgangspunten in gevaar komen. Onze BMWE variant, levert een inwonertal van circa 50.000 op. Bovendien hebben we als BMWE gemeenten al ervaring opgedaan door ons samenwerkingsmodel. GB diende haar amendement niet in toen de overgrote meerderheid van de raad aangaf de gedachte sympathiek te vinden en burgemeester Henk Bakker de toezegging deed deze variant mee te nemen in de verkenning van de G7. “Dat is goed genoeg voor ons en geeft dit college voldoende armslag” zei een tevreden Karapetian. “We willen graag dat er straks wat valt te kiezen voor onze burgers. Een gemeente met 100.000 inwoners versus een gemeente met 50.000 inwoners geeft deze mogelijkheid”.

Klik hier voor het amendement over de BMWE variant, herindeling 3 december 3013

Bijdrage Karapertian over de herindeling Groningen van 3 dec. 2013

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 7 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum