Gemeentebelangen Bedum
   

 Enquete herindeling, Noorderkrant digitaal 3 april 2013

 

Enquête herindeling: twee-derde stemmers vóór zelfstandige gemeente Bedum

BEDUM – Van de bijna 500 Bedumers die de afgelopen weken hun mening over herindeling hebben gegeven, is twee-derde (69 procent) voor een zelfstandige gemeente Bedum die op grotere schaal samenwerkt.

Ruim een kwart is voorstander van herindeling van Bedum.Van de 500 inwoners die stemden, gaven slechts 150 een voorkeur voor een herindelingsvariant aan. Als er toch moet worden geherindeeld dan heeft samenvoeging van Bedum met Zuidhorn, Winsum en Ten Boer bij een kwart van die 150 respondenten de voorkeur. De gemeente ‘Hogeland’, die door de commissie Jansen wordt geadviseerd, vindt maar bij 15 procent genade.

De peiling werd zowel via internet als op papier gehouden. Het overgrote deel van de stemmen – bijna 92 procent – kwam via internet binnen. De resultaten van de online-peiling en die op papier wijken overigens nauwelijks van elkaar af. Het aantal stemmers voor zelfstandigheid en samenwerking was op papier een fractie groter dan het aantal stemmers dat online aangaf tegen herindeling te zijn.

De resultaten van de peiling geven volgens het college een ‘interessante indicatie’ over hoe de Bedumer samenleving tegen herindeling aankijkt. Dat de resultaten een redelijke afspiegeling vormen, blijkt onder meer uit de herkomst van de stemformulieren.

De percentages ontvangen formulieren per dorp zijn vergelijkbaar met de daadwerkelijke verdeling van de Bedumer bevolking over de vier kernen. Verder lopen de resultaten in de pas met de stemmingen tijdens de bijeenkomsten voor de bevolking die vorige week werden gehouden. Hoewel de belangstelling daarvoor niet overweldigend was, bleek een ruime meerderheid van de bezoekers vóór een zelfstandige gemeente Bedum die samenwerkt op grotere schaal.

De Bedumers is ook gevraagd, aan te geven met welke gemeente(n) Bedum moet fuseren, mocht herindeling toch niet te vermijden zijn. Daarop werd door slechts 150 Bedumers gereageerd. Uit die reactie komt een minder eenduidig beeld naar voren.

Van die groep geven 38 Bedumers – een kwart – aan te voelen voor samenvoeging van Bedum met Zuidhorn, Winsum en Ten Boer; de huidige ‘schakelgemeenten’ in de Regiovisie Groningen-Assen. Twintig procent (30 inwoners) geeft aan een samenvoeging te willen van alle gemeenten die indertijd de Regioraad Noord Groningen vormden. Voor herindeling van Bedum bij de stad Groningen is 18 procent – 26 personen -van de 150 respondenten.

In het rapport ‘Grenzeloos Gunnen’ van de commissie Jansen wordt een herindeling van Bedum met Winsum en De Marne en delen van Eemsmond en Zuidhorn aanbevolen. Deze variant – die door het Bedumer gemeentebestuur als ‘niet toekomstbestendig’ is gekwalificeerd – lijkt de Bedumers evenmin aan te spreken. Maar 15 procent (21 inwoners) gaf aan hiervoor te voelen.

Het college vindt de resultaten van de peiling ‘een belangrijk signaal, zowel naar de plaatselijke politiek als naar de provincie’. Volgens het college wordt daarmee bevestigd wat verschillende onderzoeken ook al hebben uitwezen: “De Bedumers zijn over het algemeen prima te spreken over hun woonomgeving én over het functioneren van het gemeentelijk apparaat.”

Het college en een meerderheid in de raad zijn voorstander van het zelfstandig blijven van Bedum . Voor bepaalde beleidsterreinen moet worden samengewerkt met andere gemeenten of op provinciaal niveau. Op 11 april aanstaande stelt de raad een advies voor het provinciaal bestuur vast. De uitkomsten van de peiling en de bewonersavonden wegen in dat advies mee.

Artikel geplaatst door Marianne Janssen op 3-04-13 10:11. NOK

 

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 28 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum