Gemeentebelangen Bedum
   

Toekomst van het zwembad van Bedum onzeker!

Klik hier om het debat in de raadscommissie van 11 april te volgen.

Het college van Bedum heeft onlangs besloten dat zij in tegenstelling tot 7 andere gemeentes geen gebruik wil maken van de restwarmte van Friesland Campina, oftwel de Domo. Gemeentebelangen Bedum betreurt het dat het college dit besluit heeft genomen nog voordat de raad hier zelfs maar over heeft gesproken. Ze heeft tijdens een informatiebijeenkomst hierover met 2 onafhankelijke experts op het gebied van zwembaden en een directeur van de Wavin die warmte levert aan een vergelijkbaar project in Hardenberg, zeer kritische vragen en opmerkingen gemaakt.

Cruciale denkfouten

“Dit college wil een volledige vernieuwing van het luchtbehandelingssysteem dat volgens de garantie van de leverancier nog minstens 8 jaar mee kan. Dat zou een aanzienlijke besparing op de vraag naar warmte van de Beemden opleveren. Maar de kosten en baten van deze kapitaalvernietiging wegen absoluut niet tegen elkaar op. Daar komt nog bij dat 2 onafhankelijke adviesbureaus zeggen dat deze vervanging niet noodzakelijk is en zeker niet het voorgestelde rendement zal opleveren” zegt Heite. “Dat is voor ons verhaal cruciaal, omdat wij bij het gebruik van restwarmte van de Domo zijn uitgegaan van een bepaalde hoeveelheid behoefte aan warmte van de Beemden. Volgens dit college kan deze behoefte door vervanging van de luchtbehandeling aanzienlijk worden teruggebracht. Daardoor wordt de terugverdientijd van de investering voor het gebruik van restwarmte langer en dat vindt dit college een te groot risico, omdat de Domo haar warmte maar voor 10 jaar wil garanderen. Overigens is het kostenverschil tussen de duurzame GB variant en de niet duurzame college variant 6000 € per jaar als je een subsidie van 60.000 € voor onze duurzame variant mee neemt en als alle berekeningen goed worden gedaan wordt ons verhaal nog veel gunstiger. Het is toch ongelofelijk dat dit college na 2 jaar nog steeds niet in staat is om op een overzichtelijke wijze alle berekeningen te presenteren die volgens alle onafhankelijke adviesbureaus kloppen? Ook gelooft werkelijk niemand dat de Domo hier over 10 jaar niet meer zou zijn. Deze warmte blijft beschikbaar zolang de Domo er is omdat het om een afvalstroom van de waterzuivering gaat”.

Criteria

Dit college maakt niet duidelijk welke criteria zij hanteert bij haar besluit. Zijn dat enkel en alleen kosten en baten? Of kijkt ze ook naar een mogelijke uitbreiding van de Beemden, een lang gekoesterde wens van het zwembadbestuur en een uitgangspunt in haar eigen sportnota! De crisis duurt niet eeuwig en deze wethouder heeft zelf aangegeven dat elk bad op den duur zijn attractiviteit verliest als het niet blijft vernieuwen. Het gebruik van restwarmte is hierbij cruciaal. Is dat meegenomen in de besluitvorming vraagt Heite zich af. “Vindt dit college ook dat ze een verantwoordelijkheid heeft voor onze kinderen en kleinkinderen, vindt zij dat ze een belangrijke voorbeeldfunctie voor burgers en bedrijven heeft en heeft ze criteria als CO2 reductie, footprint, innovatie en duurzaamheid mee gewogen? Het wordt ons in elk geval volstrekt niet duidelijk”.

Toekomst van het zwembad in Bedum

“ Dit college maakt volgens onafhankelijke deskundigen cruciale denkfouten en zet daarmee mogelijk de toekomst van het zwembad in Bedum op het spel”, zegt Heite. De energiekosten van de Beemden kunnen in de toekomst door geen gebruik te maken van restwarmte van de Domo en dat ook voor 15 jaar onmogelijk te maken een enorm blok aan het been van de gemeentelijke financiën worden. Maar ook bij een herindeling zal ons zwembad zonder gebruik te maken van restwarmte er niet goed voor staan. Er zijn veel concurrenten zoals Kardinge (dat net als vele zwembaden in Nederland helemaal groen wordt), Zuidhorn en Delfzijl. Door gebruik te maken van restwarmte zullen er andere argumenten een rol kunnen spelen bij de overwegingen welke baden toekomstbestendig zijn en welke niet. Bedum heeft hier een unieke kans om zich te onderscheiden van alle andere zwembaden in Groningen! Deze kans laat dit college lopen, volgens experts op grond van fouten in de voorgestelde rendementen en door enkel en alleen naar de kosten en de baten op korte termijn te kijken” aldus Heite. “Leg dat maar eens uit aan je burgers”.

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 40 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum