Gemeentebelangen Bedum
   

DOE OOK MEE, AL 900 MENSEN HEBBEN HUN HANDTEKENING GEZET IN ENKELE WEKEN!!

WAAROM EEN HANDTEKENINGENACTIE?

U heeft ongetwijfeld gehoord of gelezen over de handtekeningenactie van Gemeentebelangen Bedum om het vrachtverkeer uit Bedum te weren. Graag informeer ik u over de achtergrond van deze actie die zo ontzettend belangrijk is voor ons en onze (klein)kinderen. Ik hoop dat u de moeite wilt nemen om deze brief te lezen, of u nu GB stemt of niet, want de veiligheid en leefbaarheid van Bedum staan op het spel!
 
Hartelijk dank namens heel veel inwoners van onze gemeente,
Annemarie Heite, Fractievoorzitter GB
 
Belofte maakt schuld
Een ontsluitingsweg voor de DOMO was één van de belangrijkste punten in de verkiezingsprogramma van alle politieke partijen in Bedum. GB heeft zich daar dus de afgelopen tijd zeer actief mee bezig gehouden. Aan de andere partijen die contacten hebben met de provinciale bestuurders van hun partij hebben wij vaak gevraagd om dit punt daar onder de aandacht te brengen. Helaas waren de reacties en zeker de resultaten zeer teleurstellend. GB heeft dit punt daarom eind december jl. in de raad aangekaart en aan iedereen gevraagd om mee te doen met een handtekeningenactie om ook u een stem te geven. Dan kunt u helpen om aan de provincie duidelijk te maken dat de ontsluiting van Bedum op haar agenda thuis hoort. De Provinciale Statenverkiezingen zijn 2 maart a.s. en dus is nu het perfecte moment om de druk bij alle provinciale politieke partijen op te voeren. Helaas heeft GB geen steun gekregen voor de handtekeningenactie. Onze aanpak stond te ver af van de manier waarop deze partijen gewend zijn om politiek te bedrijven en ging ze veel te snel.

Variantendiscussie en huiswerk
Het college en de collegepartijen vinden dat we eerst duidelijk moeten maken langs welke route het vrachtverkeer uit het centrum moet worden geweerd voordat we met een actie kunnen beginnen. Anders weet u niet waarvoor u uw handtekening zet. Dat lijkt een redelijk argument. Maar ik zal u uitleggen waarom het in de praktijk betekent dat we in Bedum de komende jaren met lege handen blijven staan als we deze discussie eerst gaan voeren. Er zijn verschillende mogelijkheden om het vrachtverkeer uit Bedum te weren. Het kan oostelijk, langs het spoor naar de Eemshavenweg. Deze variant heeft vooralsnog onze voorkeur en stond ook in ons verkiezingsprogramma. Er is ook een westelijke variant. Deze ’takt aan’ bij de N361 (Winsum), met daarbinnen allerlei mogelijkheden. De N361 discussie duurt al bijna 6 jaar en het is best mogelijk dat deze discussie binnenkort weer van voren af aan begint. Als we ons daar afhankelijk van maken dan kan het vele jaren duren voordat Bedum eindelijk eens aan de beurt is. Maar er is nog een reden waarom we deze variantendiscussie nu niet moeten voeren. Eigenlijk kunnen we dat nu helemaal niet. We hebben heel veel onderzoeksgegevens en statistieken nodig om dat gesprek gefundeerd met elkaar aan te kunnen gaan en het ontbreekt ons op dit moment gewoon aan deze gegevens. Ook voor het doen van onderzoek zijn we voor een belangrijk gedeelte afhankelijk van de provincie en deze doet niets zo lang het punt niet op haar agenda staat zoals ook uit onderstaande citaat uit het Dagblad van het Noorden 2008 (!) blijkt:

“De gemeente Bedum heeft een studie opgestart voor de ontwikkeling van een nieuw oostelijk tracé vanaf de Frico-Domo fabrieken richting de Eemshavenweg. Deze studie zal naar verwachting in het najaar van 2008 worden uitgevoerd. Probleem van de gemeente Bedum op dit moment is nog dat de Provincie Groningen geen medewerking wenst te verlenen aan deze studie. Gedeputeerde Bleker heeft te kennen gegeven dat deze studie niet in de huidige zittingsperiode van Gedeputeerde Staten aan de orde kan komen aangezien het niet in het GS-programma is opgenomen.”

Voor de goede orde, de gemeente Bedum heeft deze studie naar een mogelijke oplossingsvariant dus nooit uitgevoerd, want ze kreeg hiervoor geen steun van de provincie. Dat is begrijpelijk. Maar ze had wel haar huiswerk kunnen maken om het probleem van de gemeente Bedum helder te krijgen en daarmee beter onder de aandacht van de provincie te kunnen brengen. Ze heeft de situatie in Bedum niet in verband gebracht met de ons omringende gemeenten. Waarom vindt bijvoorbeeld de provincie dat Mensingeweer een rondweg verdient, en hoe verhoudt zich dat tot de situatie in Bedum? Op basis van welke statistieken heeft de Suikerunie in Hoogkerk destijds een eigen ontsluiting gekregen, wie hebben dat betaald en hoe is dat proces verlopen? En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Maar dit college heeft zelfs geen actuele gegevens over het vrachtverkeer dat door onze gemeente rijdt, terwijl wij daar tijdens de bespreking van de voorjaarsnota in 2010 al om hebben gevraagd! De laatste tellingen zijn uit 2008, spreken elkaar tegen en de situatie is sindsdien ingrijpend veranderd omdat het DOMO verkeer enorm is toegenomen. Dat het college dit huiswerk niet heeft gemaakt is onbegrijpelijk!


stille diplomatie
Dit college en deze collegepartijen zeggen dat ze met stille diplomatie de laatste jaren veel hebben bereikt en dat de nijpende situatie van Bedum wordt erkend door de provincie. Ze heeft het dan over een uitspraak van Henk Bleker die in 2008 (!) heeft gezegd dat “Bedum een probleem heeft”. Beste lezer, deze uitspraak is het enige concrete resultaat van wat de stille diplomatie de afgelopen jaren heeft opgeleverd! Dat betekent helemaal niets in de dagelijkse praktijk van alle weggebruikers die elke dag weer over de Wilheliminalaan en de Stationsweg moeten fietsen en oversteken! We staan met lege handen en blijven met lege handen staan als we de ontsluiting van Bedum niet eerst op de politieke agenda van de provincie weten te krijgen. Dat lukt alleen als dit college eerst zelf haar huiswerk gaat maken en als we u ook een stem geven om de provincie duidelijk te maken dat de situatie in Bedum onhoudbaar is! Dat lukt niet door nu een variantendiscussie te beginnen.
 
Nu of nooit
Na overleg binnen de fractie hebben we besloten om alleen verder te gaan met de actie. Wat ons betreft is nu het beste moment om dit onderwerp op de provinciale agenda te krijgen! Partijen kunnen het punt nu nog opnemen in hun verkiezingscampagnes en de nieuw gekozen bestuurders kunnen het punt na de verkiezingen mee nemen bij het schrijven van het regeerprogramma voor de komende 4 jaar. Dat programma wordt in hooguit enkele weken geschreven, dus dan is er eigenlijk geen gelegenheid meer om nog echt invloed uit te oefenen en zijn we dus terug bij af als we voor die tijd niets hebben gedaan. We gaan direct na de Provinciale Statenverkiezingen alle handtekeningen aanbieden aan de nieuwe provinciale bestuurders. De kans om dit punt op een ander moment op de agenda te krijgen is nihil. Dat lukte destijds bij Bleker al niet in een financieel florissante tijd, laat staan de komende jaren met de enorme bezuinigingslast die ons allemaal boven het hoofd hangt. Zelfs als het punt nu in het regeerprogramma komt dan kan het nog wel jaren duren voordat er een spade de grond in gaat, laat staan als we nu niets doen. Ondertussen groeit de DOMO door en neemt de verkeersoverlast de komende jaren enorm toe. Nu al rijdt er 1 vrachtwagen per 3 minuten, 24 uur per dag, door onze gemeente en dat worden er alleen maar meer!
 
Actie van algemeen belang
Daarom vraag ik u, doe alstublieft mee, steun deze actie en teken vandaag nog! Het maakt niet uit of u op GB stemt of een andere partij. Dit is geen politieke actie, maar een actie is van algemeen belang. De veiligheid en leefbaarheid van ons en onze (klein)kinderen staat op het spel. U kunt tekenen op onze website: www.ontsluitingbedum.nl, bij een van de supermarkten en op veel andere plaatsen in de gemeente. De komende weken staan wij op de markt, bij winkels en gaan wij zo veel mogelijk bij de mensen langs om handtekeningen te verzamelen. Wij gaan ons uiterste best doen om iedereen te bereiken want deze actie is voor ons allemaal bedoeld. Doe mee en zegt het voort, mail iedereen die u kent en vraag hen om hetzelfde te doen. Samen kunnen we een ware kettingreactie veroorzaken en daarmee wel echt een concreet verschil maken bij de provincie. Nu is het moment om in actie te komen. Wij rekenen op uw steun, voor het welzijn van alle inwoners!
Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 19 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum