Gemeentebelangen Bedum
   

Aan de gemeente Bedum
Postbus 38
9780 AA te Bedum

Datum:          16 juni 2008

Betreft:        open brief Bedrijven Vereniging Gemeente Bedum-Gemeente
Bedum

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Middels deze open brief vragen wij het college van burgemeester en wethouders graag aandacht voor het volgende:

In toenemende mate (met het accent op het afgelopen half jaar) ontvangen wij als bestuur van Bedrijven Vereniging Gemeente Bedum verontrustende geluiden ten aanzien van de ?samenwerking? tussen lokale ondernemers en diverse gremia binnen de gemeente Bedum.

Plat gezegd: deze schijnt er niet of nauwelijks te zijn. De samenwerking met u als gemeente Bedum wordt door een aantal lokale ondernemers getypeerd als ?niet toegankelijk, niet bereikbaar, vaag, niet concreet, achterdeur politiek etc?.  Typeringen waar u als gemeentelijke organisatie absoluut niet bij gebaat bent ons inziens. 
Tegelijkertijd zijn wij als Bedrijven Vereniging Gemeente Bedum onze positie aan het heroverwegen in deze. Wij als Bedrijven Vereniging Gemeente Bedum streven naar een eenduidig, duidelijk beleid met betrekking tot het ondernemersklimaat in Bedum. In de praktijk is dit niet het geval.

U, als overheid, dient zorg te dragen voor een correcte informatiestroom jegens de lokale ondernemers en, voor zover mogelijk, deze ondernemers te begeleiden indien zij overwegen een bedrijfsverplaatsing te willen realiseren binnen uw gemeentegrenzen! 
?Vertrouwen? is het sleutelwoord in deze.

Volgens de eerder genoemde lokale ondernemers straalt u geen vertrouwen uit als gemeentelijke organisatie en/of college van burgemeester en wethouders. Het enige wat u doet is barrières opwerpen welke als gevolg hebben dat ondernemers in de gemeente Bedum op zoek gaan naar locaties buiten de gemeente Bedum. Getuige uw groei-ambities lijkt ons dit geen goed uitgangspunt voor de gemeente Bedum.

Vertrouwen, daar begint alles mee. Echter een aantal lokale ondernemers is het vertrouwen in u als organisatie kwijtgeraakt. Waarom heeft u het zover laten komen? Een organisatie als de uwe is immers in het leven geroepen om de maatschappelijke leeffunctie van de gemeente Bedum in stand te houden. U, als gemeente Bedum, en wij als Bedrijven Vereniging Gemeente Bedum hebben een gemeenschappelijk belang bij het faciliteren van ondernemingen binnen de gemeentegrenzen.

De pay-off op uw website keert zich in deze tegen u:

Immers van een ??nuchtere, Groningse aanpak, degelijk en betrouwbaar, niet kletsen maar doen?? blijkt in de praktijk maar bar weinig.

Allereerst dient u het geschonden vertrouwen te herstellen, wat impliceert dat u openheid van zaken moet geven aan lokale ondernemers zodat de Bedrijven Vereniging Gemeente Bedum niet over zal gaan tot eenzijdige opzegging van het opgestelde convenant. Gaarne ontvangen wij uw reactie voor 30 juni a.s.

Deze brief zal aan u, het college van burgemeester en wethouders verstuurd worden, alsmede ook aan de website www.Bedumer.nl en aan de fractievoorzitters van alle politieke partijen welke zitting hebben in de Gemeenteraad.

Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben en tot een nadere toelichting  bereid, verblijven wij,

Namens het bestuur van Bedrijven Vereniging Gemeente Bedum:

Erik Slot               (voorzitter)

 


Klik hier voor de reactie van de Gemeente Bedum (2008), deel 2
 

 


Klik hier voor de reactie van de BVGB, deel 3

 


Klik hier voor de reactie van de BVGB, deel 4

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 50 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum