Gemeentebelangen Bedum
   
GESPREK GEMEENTE EN VOORZITTER ONDERNEMERSVERENIGING VROEGTIJDIG BEËINDIGD

Een overleg met de voorzitter van de Bedrijvenvereniging gemeente Bedum (BvgB) en het gemeentebestuur van Bedum is vanmorgen vroegtijdig beëindigd. In het overleg zou het bestuur van de BvgB kritiekpunten, die in een ‘open brief’ van 16 juni aan de gemeente waren voorgelegd, nader toelichten.

De voorzitter van BvgB, de heer Erik Slot, wenste of kon de kritiek op de gemeente niet met concrete voorbeelden onderbouwen en gaf aan slechts in algemene zin over de brief te willen spreken. Het gemeentebestuur had de bedrijvenvereniging al eerder schriftelijk verzocht om een nadere toelichting en voorbeelden uit de praktijk op de kritiekpunten die de ondernemersvereniging had aangedragen. Een nadere onderbouwing ontbrak in het schrijven. De voorzitter van BvgB wenste hierop, ook na herhaald aandringen, niet in te gaan. Daarop is het gesprek door wethouder van Economische Zaken, Egbert Zwart, vroegtijdig beëindigd. De sfeer van het gesprek was van meet af aan grimmig.

Wethouder Egbert Zwart van Economische Zaken heeft aangegeven zich ‘geschoffeerd’ te voelen door de harde, ongenuanceerde toon die de ‘open brief’ kenmerkte. In de brief wordt in algemene zin de vinger gelegd bij het ‘ondernemersklimaat’ in de gemeente en op ‘barrières’ die de gemeente zou opwerpen richting locale ondernemers. Ook zou de gemeente ‘traag’ werken, de communicatie met ondernemers zou niet deugen en ondernemers van buiten de gemeente zouden worden bevoordeeld bij de verdeling van kavels op het Bedrijvenpark Boterdiep. De voorzitter van de BvgB gaf in het overleg desgevraagd aan “geen voorbeelden en geen namen te willen noemen”. Toen hij ook na herhaald aandringen weigerde concreet te worden, is het gesprek beëindigd.

De voorzitter van de BvgB verscheen alleen in het overleg. Dit verbaasde het gemeentebestuur. In eerdere correspondentie had de voorzitter aangegeven het overleg met ‘het bestuur’ van de ondernemersvereniging aan te willen gaan.

De voorzitter gaf in het overleg nog wel aan de kritiekpunten in de ‘open brief’ schriftelijk nader te zullen onderbouwen. Het gemeentebestuur wacht deze reactie af maar beraadt zich desondanks wel op de vraag of het nog zinvol is in de toekomst met de huidige voorzitter van de vereniging om de tafel te zitten.

De relatie tussen de BvgB en de gemeente Bedum kenmerkt zich al jaren door constructieve, opbouwende, open en hartelijke verhoudingen. De ondernemersvereniging overlegt driemaandelijks met het gemeentebestuur. Ook dat overleg loopt in de optiek van de gemeente uitstekend. Het gemeentebestuur was dan ook hogelijk verbaasd over de inhoud en de toonzetting van de ‘open brief’. De huidige patstelling wordt door het college in hoge mate betreurd.

 


Klik hier voor de brief (2008) van de BVgB over het wantrouwen en de angst van ondernemers in de richting van de gemeente Bedum, deel 1

 


Klik hier voor de reactie van de BVGB (2008) deel 3

 


Klik hier voor de reactie van BVgB (2008) deel 4

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 38 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum