Gemeentebelangen Bedum
   

Vragenuur voor raadsleden, 27-10-2011.

 

Tijdens de vorige raadsvergadering hebben wij aangegeven dat we de afgelopen jaren diverse keren onaangenaam zijn verrast door berichten over onverwachte tegenvallers bij de uitvoering van infrastructurele projecten, waarbij wethouder te Velde als portefeuillehouder betrokken was. Daarbij hebben we vele voorbeelden genoemd. Een van de meest recente voorbeelden waren de klinkers en de renovatie van de draaibrug in Onderdendam. We hebben vragen gesteld over de wijze waarop de wethouder in deze dossiers heeft gehandeld en heeft gecommuniceerd met haar burgers en ondernemers. We hebben geconstateerd dat de wethouder telkens weer laat zien onvoldoende grip te hebben op een goede risicobeheersing van een aantal door hem uitgezette projecten.

Vervolgens kregen we aan deze tafel de wind flink van voren. Het was tijd voor een opfriscursus staatsrecht en als we ook maar enige dossierkennis hadden gehad met betrekking tot de draaibrug dan hadden we kunnen weten dat de gemeente geen enkele blaam treft werd gesuggereerd. Dhr. Wijnstra had zelfs aantekeningen bij zich waarin hij ons verweet dat we op ramkoers waren, terwijl de vragen voor het vragenuurtje alleen van te voren beschikbaar worden gesteld aan het college. Tot onze verbazing lazen we enkele weken later dat onze vragen wel degelijk terecht waren en dat we als oppositiepartij in deze juist hebben gehandeld en zoals de burgers dat van ons mogen en moeten verwachten en dat dit niets met rammen te maken heeft!

GB wil graag van de gelegenheid gebruik maken om het college in deze een groot compliment te maken. Wij vinden het groots dat ze toegeeft gedeeltelijk verantwoordelijk te zijn voor het debacle met de draaibrug in Onderdendam. Klein smetvlekje in deze is dat het toch wel erg jammer is dat er een mediator aan te pas moest komen (met alle kosten van dien) om dit college zo ver te krijgen dat ze haar verantwoordelijkheid toegaf.

Wat ons betreft is dit symptomatisch voor de wijze waarop dit college met veel van onze vragen en die van haar burgers omgaat. De draaibrug is een voorbeeld, maar wat dachten jullie van klinkers? En nee, dan bedoel ik niet alleen de klinkers in Onderdendam. Wist u dat in de jaren 80 de klinkers in de Schoolstraat zijn vervangen door asfalt om trillingen en geluidsoverlast te voorkomen? Kijkt u maar eens naar deze foto. Helaas is deze kennis niet blijven hangen bij de verantwoordelijken, want bij de herinrichting van de Schoolstraat in 2007/2008 is er opnieuw gekozen voor, hoe kan het ook bijna anders bij deze wethouder: klinkers! Met alle gevolgen van dien. GB is in het bezit van een brief waaruit blijkt dat er op 16 januari, 29 februari, 14 maart en 13 mei 2008 (!!!) brieven naar de wethouders zijn gestuurd waarin is aangegeven dat er door verschillende bewoners geluids- en trillingenoverlast wordt ervaren. Het is ons niet geheel duidelijk wat er daarna allemaal door de wethouder is gedaan om met de bewoners tot een oplossing te komen, maar… en dat is veel belangrijker, het is voor de brievenschrijvers zelf ook niet duidelijk! En dat is waar het ons om gaat. Dus voordat we weer naar ons hoofd geslingerd krijgen dat we niet voldoende dossier kennis hebben, het gaat ons om de wijze waarop de wethouder in deze heeft gehandeld en heeft gecommuniceerd, of liever gezegd dat niet heeft gedaan. Wat we wel hebben begrepen is dat er twee onderzoeken zijn uitgevoerd door verschillende bureaus en dat deze zijn mislukt. Ook hebben we begrepen dat inmiddels na al die jaren de conclusie is getrokken dat er wel degelijk sprake is van onaanvaardbare geluidsoverlast voor de bewoners die dicht bij de klinkers op het kruispunt van de Schoolstraat wonen. Maar we hebben ook begrepen dat dit niet betekent dat er al een oplossing in zicht is na al die jaren omdat de wethouder voor de zoveelste keer de verantwoordelijkheid voor de keuze van de bestrating bij de burgers neerlegt en heeft gezegd: “jullie hebben het zelf gewild”. Wij hebben over dit voorbeeld en de wijze waarop de wethouder in vele andere door ons genoemde voorbeelden heeft gehandeld en gecommuniceerd de volgende vragen:

Kunt u aangeven wat er vanaf het moment dat de eerste brief binnenkwam in het ‘Klinkerschoolstraatdossier’ door u is ondernomen en hoe u hierover heeft gecommuniceerd met de brievenschrijvers?

Kunt u aangeven hoeveel onderzoeken er hebben plaatsgevonden naar de trillingen- en geluidsoverlast, door wie ze zijn uitgevoerd, wat ze hebben gekost, waarom sommige zijn mislukt en wat na al die jaren de eindconclusie is?

Kunt u aangeven wat u nu concreet gaat doen en op wat voor termijn?

Wij willen graag nog een voorbeeld noemen waarbij burgers het gevoel hebben dat er niet naar ze wordt geluisterd en waarbij ze na lange tijd nog steeds met lege handen staan. Burgers hebben contact met ons gezocht over het Loversbos. Oorspronkelijk lag daar een goed begaanbaar schelpenpad. Dit pad is echter vervangen met ander materiaal. Dit materiaal wordt glibberig en is erg vies. Vele keren is er met de gemeente Bedum contact geweest over de toestand van het pad. Op verzoek van de gemeente heeft het Platform gehandicaptenbeleid in de gemeente Bedum zelfs proefpaden bekeken in Onderdendam. Het Platform heeft de gemeente, ongeveer een jaar geleden (!!!), advies uitgebracht over haar bevindingen. Met dit advies is tot heden niets gedaan. Het huidige bospad wordt door velen vermeden omdat de schoenen erg smerig worden en dat daarnaast de val kans toeneemt bij vochtig weer. Een bewoonster aan de Bosuil is er al met haar fiets gevallen. Een visueel gehandicapte inwoner van Bedum gaat er niet met zijn hond over omdat de poten van de hond erg smerig worden met alle gevolgen van dien. Ook in dit voorbeeld hebben bewoners na een jaar nog steeds geen zicht op een oplossing en hebben ze het gevoel dat ze door de wethouder in de steek worden gelaten. Wij hebben hierover de volgende vragen:

Kunt u aangeven wat de huidige status van dit dossier is?

Kunt u aangeven hoe u hierin hebt gehandeld en hebt gecommuniceerd met de betrokkenen waaronder het Platform gehandicaptenbeleid Bedum?

Kunt u aangeven wat u nu concreet gaat doen en op wat voor termijn om tot een goede oplossing voor alle betrokkenen te komen?

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 37 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum