Gemeentebelangen Bedum
   

Bedum verdient een mooi centrum!

Gemeentebelangen Bedum heeft tijdens de verkiezingen van 2010 als een van haar belangrijkste verkiezingspunten aangegeven dat Bedum een mooi centrum verdient. Belofte maakt schuld. Na de verkiezingen hebben we een denktank centrumplan opgericht waarin we samen met een aantal ondernemers en andere belanghebbenden hebben gewerkt aan het concreter maken van onze visie. Wij willen een alternatief bieden voor de vele peperdure centrumplannen die de afgelopen 16 jaar de revue zijn gepasseerd zoals die van ruim 8 miljoen incl. een parkeergarage die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 nog actueel leek te zijn.

Onze visie berust op een aantal belangrijke uitgangspunten:

  • Betrek zo veel mogelijk burgers, ondernemers en andere belanghebbenden bij je proces;
  • Ga uit van je eigen kracht, dat wat je onderscheidt. kijk naar je concurrenten en versterk dat wat je uniek maakt ten opzichte van hen. Bedum moet bijvoorbeeld geen Paddepoel willen worden;
  • Heb respect voor het verleden. Geen verdere afbraak van beeldbepalende, monumentale panden en blikvangers, maar juist herstel naar dat wat je altijd al uniek maakte;
  • Zorg voor (financiële) haalbaarheid en maak zaken helder en ‘behapbaar’, zodat je concrete resultaten kan boeken;
  • Durf naar Bedum te kijken over misschien wel 20 of 50 jaar en neem relevante maatschappelijke ontwikkelingen zoals krimp en vergrijzing mee in je plannen;
  • Kijk naar de toekomst en sta open voor actuele ontwikkelingen. In dit soort stedenbouwkundige processen, spelen veel partijen een rol en dat vergt tijd, ruimte en flexibiliteit. De gemeente wil in de toekomst terecht meer een regierol gaan vervullen in dit proces. Dat betekent dat je de grote lijnen in de gaten moet houden. Het betekent ook dat je tegelijkertijd moet inspireren en ruimte moet laten voor initiatieven van ondernemers en veranderende omstandigheden.’ De weg naar de stip moet nog worden geplaveid’.

Fasen en kaders

Het is, zeker tegen het licht van de huidige (krediet)crisis van belang om in fasen te denken. Niet alles hoeft direct te worden aangepakt. Als je de juiste stappen op het juiste moment zet, dan creëer je inspiratie en een spin-off die zal resulteren in een ontwikkeling van het centrum waarbij alle belanghebbenden zoals de gemeente, vastgoedontwikkelaars, ondernemers en burgers een bijdrage kunnen leveren binnen van te voren vastgestelde kaders. Naar deze kaders zijn we als denktank op zoek gegaan.

Uniek

Bedum heeft een aantal hele sterke unieke punten, zoals de scheve toren en het Boterdiep. Bedum kent een rijke, ondernemende historie. Een nieuw te ontwikkelen centrumplan moet dat als uitgangspunt nemen. Bedum bestaat uit 3 ‘kernen’: Shoppyland, de Beemshop en de Grotestraat, met als belangrijkste ‘assen’ de Stationsweg, de Molenweg en de Grotestraat. Wij gaan er van uit dat dit een vast gegeven is. Het past ook in de ondernemende historie van Bedum. Van oudsher zie je allerlei winkels geconcentreerd rondom en tussen deze kernen.

Richting en Inspiratie

Onze denktank heeft een aantal zaken voor Bedum alvast ingevuld. Dat wil niet zeggen dat het er exact zo uit moet komen te zien. Wel geeft het visie, richting en inspiratie. De komende jaren willen we graag samen met burgers, ondernemers en andere belanghebbenden verder werken aan deze invuling. Wij zijn benieuwd naar uw reacties en horen graag van u!

Met een hartelijke groet,

De fractie van GB, Annemarie Heite, Arpi Karapetian, Bert Lap, Martin Broekmans, Tom Kuipers en Erwin Venema.

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 38 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum