Gemeentebelangen Bedum
   

GB vol vertrouwen in de toekomst!

De afgelopen periode is er het nodige gebeurd binnen Gemeentebelangen Bedum en daar is weer veel over gezegd en geschreven. Wij kunnen ons voorstellen dat u hierover vragen heeft. Graag willen we u dan ook informeren over de gang van zaken. Nadat onze fractievoorzitter Annemarie Heite had aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor deze positie, hebben wij tijdens het 2 maanden durende zomerreces de tijd genomen om binnen de partij met elkaar in gesprek te gaan en na te denken over de vraag: “hoe nu verder?” Wij hebben er heel bewust voor gekozen om tijdens dit proces niet naar buiten te treden of te reageren op aanvallen van anderen. Je belandt dan al snel in politiek gekibbel of erger, je beschadigt personen en daar doen wij niet aan mee. In elke partij spelen er zaken en dat geldt uiteraard ook voor ons, maar dat zijn meestal interne partijaangelegenheden waar je als team uit moet komen.

Wij zijn drie-en-een-half jaar geleden met een nieuwe club mensen en zes zetels begonnen aan het raadswerk. We waren niet bepaald welkom en we werden ondanks een historische overwinning gedwongen in de oppositie. Een van onze fractieleden koos er al snel voor om op persoonlijke titel verder te gaan in de raad, maar we waren het met zijn vijven altijd eens over de invulling van onze oppositierol. We zijn trouw gebleven aan ons verkiezingsprogramma en aan onze campagnetoon, want die hebben ons veel steun en zes zetels opgeleverd. Het heeft ons als team gevormd en gesterkt in ons doel om te gaan voor ‘transparante & inhoudelijke politiek, voor & door burgers’. Een prachtig voorbeeld hiervan is ons voorstel voor het gebruik van restwarmte van de Domo voor verwarming van de Beemden, waar we tijdens de vorige verkiezingen door de andere partijen nog om werden weggehoond. Samen met onze denktank, met daarin burgers en specialisten en samen met het Waterbedrijf, hebben we de gemaakte keuze van dit college voor conventionele verwarming, uiteindelijk toch nog weten om te buigen naar een keuze voor toepassing van restwarmte. Hiermee is de toekomst van ons zwembad voor de komende 15 jaar zeker gesteld en hebben we een van onze belangrijkste verkiezingspunten gerealiseerd. Maar er is meer. Wij waren de enige partij die een kunstgrasveld in haar verkiezingsprogramma had staan en ook deze langgekoesterde wens is eindelijk in vervulling gegaan, een geweldig resultaat voor voetballend Bedum. De schetsen van Wierden en Borgen voor Bederawalda en de mogelijke invulling van de Vlijt die de basis vormt voor een nieuw centrum voor Bedum, zijn overduidelijk geïnspireerd op het centrumplan van onze denktank. Uiteraard zijn we heel trots op deze behaalde resultaten in de afgelopen 3 jaar.

Annemarie Heite had als fractievoorzitter een kwetsbare positie in de ontsluitingsdiscussie voor de oost- of westkant van Bedum omdat zij in het gebied ten oosten van Bedum woont. Uiteindelijk vond zij haar positie onhoudbaar als boegbeeld van de partij die ook dit onderwerp met haar zeer succesvolle handtekeningenactie, probleemanalyses en inspraak bij de provincie, de afgelopen jaren op de kaart heeft gezet. Zij koos ervoor om zich terug te trekken als fractievoorzitter en om zich te beraden op haar positie als raadslid voor GB en daar hadden wij als fractie respect voor. Zij heeft zich al die tijd tijdens de protesten van burgers niet op de voorgrond geplaatst, in tegenstelling tot wat is beweerd. Ze is geen aanspreekpunt geweest en zij heeft hierover niet ingesproken bij de provincie. Martin Broekmans is gekozen als opvolger van Heite. Binnenkort is de nieuwe kieslijst beschikbaar en zal, zoals bij alle partijen, intern en op democratische wijze door de leden worden gekozen wie het lijsttrekkerschap op zich zal nemen voor de verkiezingen van maart 2014. Inmiddels heeft de provincie gekozen voor een oostelijke ontsluiting en GB is er van overtuigd dat hier mogelijkheden zijn. In overleg met bestuur en fractie heeft Heite besloten haar raadswerk te willen voortzetten en trouw te blijven aan GB. Daar zijn we heel blij mee.

De komende periode begint de campagne voor de verkiezingen van maart 2014. Er zijn veel belangrijke onderwerpen die grote gevolgen kunnen hebben voor u en voor onze gemeente, zoals bezuinigingen, een enorme uitbreiding van het takenpakket en niet in de laatste plaats de mogelijke herindeling. Zoals u van ons gewend bent willen we hierover graag met u in gesprek. Daarom gaan we binnenkort een speciale webpagina openen waar u kunt meedenken en meeschrijven met ons verkiezingsprogramma, ook wel crowdsourcing genoemd. Voor de mensen die liever persoonlijk hun ideeën willen delen wordt er een speciale informatiebijeenkomst georganiseerd. U wordt hier in de media nog nader over geïnformeerd. Tot die tijd zijn al uw vragen en opmerkingen natuurlijk ook van harte welkom. Op onze website staan onze gegevens, vindt u de laatste actualiteiten, politieke prenten en ons nieuwsarchief. U kunt ons ook volgen op Twitter: GB2014. Als u geïnteresseerd bent in het komen versterken van ons team of ons wilt steunen door lid te worden van onze partij, dan horen wij uiteraard ook graag van u. Wij blijven ons best voor u doen en we gaan vol vertrouwen met elkaar de toekomst tegemoet!

Met een hartelijke groet namens het hele team,

Martin Broekmans, fractievoorzitter GB

Klik hier voor de link naar RegioFM

Klik hier voor de link naar bedumer.nl

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 32 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum