Gemeentebelangen Bedum
   

 

Het rapport is opgesteld in opdracht van de provincie Groningen en ziet op de bestuurlijke inrichting van de provincie Groningen. GB was naast alle andere noordelijke volksvertegenwoordigers aanwezig en heeft met gevoelens van verbazing en onbegrip kennis genomen van de inhoud van het rapport. De commissie adviseert tot een herindeling van de provincie die moet resulteren in zes gemeenten. Bedum zal volgens de door de commissie samengestelde constructie deel uitmaken van de nieuwe gemeente Hogeland, samen met de gemeenten Winsum, De Marne en een deel van gemeente Eemsmond. De argumenten die de commissie echter voor een herindeling noemt zijn niet overtuigend en kunnen eveneens tot de conclusie leiden dat er juist meer en beter samengewerkt moet worden. Een herindeling vloeit wat GB betreft dus niet noodzakelijkerwijs voort uit een inventarisatie van de problemen in onze regio.

De belangrijkste argumenten die de commissie voor herindeling noemt zijn de daling van de werkgelegenheid, een hardnekkige mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, de financiële problemen van de verschillende gemeenten en de decentralisering. De commissie is van mening dat de huidige samenwerkingsverbanden onvoldoende functioneren om een adequate oplossing te bieden voor deze problemen.  De samenwerkingsclusters zouden doorgaans niet op dezelfde golflengte liggen waardoor een stip aan de horizon ontbreekt en de problemen niet slagvaardig aangepakt kunnen worden.

Dat de samenwerkingsovereenkomsten tussen de verschillende gemeenten niet optimaal functioneren, hoeft volgens GB niet te betekenen dat herindeling per definitie onvermijdelijk is. Nog los van de vraag of een eventuele herindeling ook tot een oplossing van de geconstateerde problemen zal leiden, is GB van mening dat meer en beter samenwerken  de voorkeur verdient. ‘We kunnen niet om het feit heen dat gemeenten voor steeds moeilijkere en omvangrijkere opgaven komen te staan waartegen niet individueel het hoofd kan worden geboden.  Daarom moet er daar samengewerkt worden, waar voordeel te behalen valt’, aldus fractievoorzitter Annemarie Heite. Behoud van de eigen identiteit en de eigen voorzieningen staan centraal voor GB. En juist deze voorzieningen dreigen verloren te gaan met een herindeling. De gemeenteraad van Bedum is wat dit betreft, enige nuanceverschillen daargelaten, altijd eensgezind geweest.

GB is ook ontdaan over de marginale betrokkenheid van de burgers in de standpuntbepaling van de visitatiecommissie. Een herindeling betekent namelijk een radicale wijziging van de huidige gemeentegrenzen en daar dienen de burgers als eerste belanghebbenden volop bij betrokken te worden. Hiermee kan een start worden gemaakt door in de discussievoering en de meningsvorming alle beschikbare middelen te benutten om de burgers uitgebreid mee te laten praten.

 

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 11 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum