Gemeentebelangen Bedum
   

Gemeenteraad Bedum verdeeld over herindeling

Op dinsdag 19 maart j.l. werd tijdens een extra raadscommissievergadering de kwestie rond de herindeling besproken. Aanleiding hiervoor was het rapport van de commissie Jansen: Grenzeloos gunnen, waarin wordt geadviseerd over een herindeling voor de provincie Groningen. Volgens dat rapport moet Bedum worden samengevoegd met de gemeenten Winsum, de Marne en een deel van Eemsmond. De collegepartijen hielden vast aan het standpunt dat samenwerking met andere gemeenten het beste model voor Bedum is. Oppositiepartijen Gemeentebelangen Bedum en de VVD zien meer in aansluiting bij een groter geheel.

Noord of Zuid

Alle partijen vinden dat het belang van de burgers voorop moet staan bij de gemeentelijke organisatie. Arpi Karapetian van Gemeentebelangen gaf aan dat de taken die de landelijke overheid bij de gemeenten neerlegt in de toekomst niet meer kunnen worden uitgevoerd door kleine gemeenten. De huidige samenwerking met andere gemeenten zoals met Winsum en de Marne is niet meer dan een schijnoplossing. Iedere gemeente maakt immers haar eigen keuzes en heeft haar eigen doelstellingen waardoor samenwerking bij de uitvoering van taken leidt tot oeverloze afstemming en nodeloze kosten waar de burgers voor moeten betalen. Karapetian noemt het debacle van de kostenoverschrijding van meer dan 200.000 € bij de BMW samenwerking op het gebied van ICT als voorbeeld. GB heeft op haar site: www.gemeentebelangenbedum.nl 2 herindelingsvarianten uitgewerkt en wil deze aan de burgers voorleggen. “Wat ons betreft is het Noord of Zuid, oftewel een focus op het platteland of op de stad”, aldus Karapetian. “Maar de vraag of we moeten herindelen is echt een gepasseerd station. Er zijn zelfs geen gemeenten meer over om dat mee te doen, iedereen is overtuigd van de noodzaak hiertoe”.

Verschillende visies

Het CDA vindt dat Bedum altijd heeft bewezen zich zelfstandig goed te kunnen redden. De PvdA vindt dat de conclusies over de huidige bestuurscultuur in Groningen gerelativeerd moeten worden en houdt voorlopig ook vast aan de huidige gemeentelijke indeling. De CU is kritisch over de huidige samenwerking met Winsum en de Marne, maar wil toch nog vasthouden aan de huidige situatie. Als herindeling onvermijdelijk wordt kiest de CU voor herindeling met andere plattelandsgemeenten. Volgens de VVD is er geen toekomst voor een zelfstandig Bedum. De VVD vindt dat Bedum één gemeente moet worden met de stad Groningen en Ten Boer. Hoiting vindt dat bij een eventuele herindeling ook gekeken moet worden buiten de provinciegrenzen.

Kiezen of gekozen worden

Namens het college gaf burgemeester Henk Bakker aan dat er in Den Haag kennelijk wordt gedacht dat groter beter is. Hij bestrijdt dat en heeft kritiek op de decentralisatie van overheidstaken zonder dat gemeenten daar de middelen voor krijgen. Het college geeft de burgers via een enquête en informatiebijeenkomsten de gelegenheid om zich uit te spreken over de herindeling. In reactie daarop zei Menco Slager van GB dat hiermee burgers voor de gek worden gehouden. “Het lijkt alsof burgers de herindeling nog kunnen tegenhouden, maar ze gaat toch door, daar kan geen gemeenteraad nog iets aan veranderen”, zei Slager. “Dit college en deze collegepartijen moeten nu politieke moed tonen, hun voorkeur uitspreken en dat aan de burgers voorleggen. Door je kop in het zand te steken zet je Bedum buitenspel, zeker in overleg met andere gemeenten. Dat kan ernstige gevolgen hebben”, aldus Slager. “We kunnen nu nog invloed uitoefenen en moeten dus kiezen, voordat er voor ons wordt gekozen”.

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 15 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum