Gemeentebelangen Bedum
   

ONTSLUITING BEDUM VERDER WEG DAN OOIT

Gemeentebelangen Bedum is diep geschokt over de negatieve houding van het college en alle andere fracties tijdens de raadsvergadering van 21 april jl. Zij probeerde een extra agendapunt te bespreken over de gevolgen van het stopzetten van de N361 en de enorme toename van het vrachtverkeer door de dorpskom van Bedum, maar kreeg daarvoor geen enkele steun. Met een motie wist GB het punt uiteindelijk toch bespreekbaar te maken. “Er zijn nu nog maar twee ontsluitingsmogelijkheden voor alle vrachtverkeer over en die liggen ten zuiden en ten noorden van het spoor richting de Eemshavenweg” zei fractievoorzitter van GB Annemarie Heite. “Wij willen dat dit college zo snel mogelijk uitzoekt wat de consequenties zijn van het stopzetten van alle bouwwerkzaamheden dicht bij het spoor totdat de provincie klaar is met haar onderzoek naar de verkeersaantallen en de ontsluitingsmogelijkheden. Straks is er nog maar een mogelijkheid over en we weten niet of dat wel de beste, meest haalbare en betaalbare oplossing is. Met het wegvallen van de N361 en de enorme toename van het vrachtverkeer is alles in een ander perspectief komen te staan, daar moet dit college op anticiperen voordat het te laat is”, aldus Heite.

Dom en onbetrouwbaar
De PvdA vond GB ontzettend dom omdat ze de kip met de gouden eieren zou proberen te slachten en het CDA sprak in termen van onbetrouwbaar. De CU stond met zijn oren te flapperen omdat ze het veel te vroeg vond voor deze discussie en omdat GB de zuidelijke ontsluiting in verband bracht met de inrichting van het Gasfabriek terrein. Heite legde alle kritiek naast zich neer. “Onzin en typische struisvogelpolitiek. Denkt u nu werkelijk dat burgers zich niet met dit onderwerp bezig houden? GB heeft in enkele weken bijna 2200 handtekeningen verzameld en krijgt dagelijks bezorgde reacties van mensen. Dan is er nog maar een rol voor de overheid en dat is transparant zijn en communiceren, ook met de oppositie en met je burgers. We kunnen niet klakkeloos doorgaan op de ingeslagen weg zonder rekening te houden met ingrijpend gewijzigde omstandigheden”, sprak Heite. “Uit onze voorzichtige prognose blijkt dat er binnen enkele jaren 180.000 vrachtauto’s per jaar door ons dorp denderen. Dat is een heel ander getal dan de 70.000 die tijdens een bezoek van Gedeputeerde Marc Jager aan dit college afgelopen februari nog in de kranten verscheen! Stelt u zich eens voor dat we door zo snel mogelijk tot aan het spoor te bouwen nog jaren moeten wachten op een oplossing door bestemmingsplan- en grondonteigeningsprocedures ten Noorden van het spoor? Stelt u zich eens voor dat we miljoenen extra moeten betalen voor een spoorwegtunnel, terwijl er ondertussen 500 vrachtauto’s per dag door onze dorpskom rijden?”, vroeg Heite.

voordelen
Heite geeft aan overtuigd te zijn dat een ontsluitingsweg ten zuiden van het spoor hele grote voordelen voor de bewoners van Plan Ter Laan 4 en heel Bedum kan hebben. “We hebben een verkennend onderzoek uitgevoerd naar deze variant en hieruit blijkt duidelijk dat hij nu nog gewoon haalbaar is. Door een verlaagde weg direct naast het spoor aan te leggen en gebruik te maken van een kleine, groene geluidswal blijft het weidse uitzicht intact, is er geen geluidsoverlast meer van het spoor en is de weg niet eens zichtbaar. Maar hij ontsluit wel de hele woonwijk richting het station en het sportcomplex en dat heeft natuurlijk hele positieve gevolgen voor alle verkeersstromen in ons dorp”, aldus Heite. “Ook de aanwezige gasleiding en het riool hoeven geen bezwaar te zijn volgens door ons geraadpleegde experts bij de Gasunie. Op onze site: gemeentebelangenbedum.nl staat de hele quick-scan. Zoals gezegd willen we de echte inhoudelijke discussie pas voeren als we ook de gegevens van de provincie hebben, maar wij steken nu onze nek uit om in dit stadium geen mogelijkheden onmogelijk maken. Als er nu een stuk grond dicht bij het spoor wordt verkocht dan is er geen weg meer terug, net als destijds bij het bedrijventerrein. Door de reactie van dit college en alle fracties lijkt een betaalbare en snelle oplossing voor de problemen verder weg dan ooit. Dat kan grote consequenties hebben voor de toekomst van de Domofabriek en de veiligheid en leefbaarheid van al onze inwoners” zegt Heite. “Het is wat ons betreft dan ook een zwarte dag voor Bedum.”

Klik op één van onderstaande links voor bijbehorende onderwerpen van de raadsvergadering van 21 april 2011.

1. Geweigerd agendapunt Domo ontsluiting.

2. Quickscan Domo ontsluiting.

3. Mini enquete bekendheid Menne van Dijk, i.v.m. verhuizing naar Bedum.

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 14 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum