Gemeentebelangen Bedum
   

Motie: In kaart brengen van de consequenties van het opschorten van de bouwwerkzaamheden aan Plan Ter Laan 4 en de consequenties van een zuidelijke ontsluitingsvariant met betrekking tot het voormalig Gasfabriekterrein.

De raad van de gemeente Bedum, in vergadering bijeen op 21 april 2011,

Constaterende dat de verkeersveiligheid in Bedum door het frequente vrachtwagenverkeer getuige haar eigen onderzoeken, gegevens van de Domo en de 2100 handtekeningen van bezorgde burgers ernstig wordt bedreigd en dat de situatie de komende jaren nog veel ernstiger zal worden,

Constaterende dat uit het concept coalitieakkoord van het aanstaande provinciebestuur en uit onze gesprekken met de provincie valt op te maken dat het bovengenoemd probleem wordt erkend,

in aanmerking nemende de omstandigheid dat er momenteel van provinciewege een onderzoek gaande is naar het aantal verkeersbewegingen in de gemeente Bedum en naar alle mogelijke ontsluitingsvarianten,

Beseffende dat de uitkomsten van deze onderzoeken gevolgen kunnen hebben voor de uiteindelijke keuze van een ontsluitingsvariant voor het vrachtverkeer in Bedum,

constaterende dat de provincie heeft aangegeven verbaasd te zijn over het beleid van Bedum om Plan ter Laan 4 tot aan het spoor vol te bouwen aangezien zij de zuidelijke variant als “meest haalbaar en betaalbaar” ziet en het ook de inschatting van de provincie is dat een westelijke ontsluiting middels aantakking bij de N361 “echt van de baan is”,

constaterende dat ondanks verzoeken van GB het college vast houdt aan zijn bouwplannen op Ter Laan 4, welke nochtans in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan,

overwegende echter dat voortzetting van deze werkzaamheden  een eventuele zuidelijke ontsluiting onmogelijk zal doen zijn, hetwelk te oordelen naar huidige inzichten met betrekking tot de haalbaarheid ervan en het lopende onderzoek bij de provincie, op zijn minst onzorgvuldig en op lange termijn wellicht zelfs onverantwoordelijk zal zijn omdat daarmee een spoedige en betaalbare oplossing voor alle inwoners voorgoed onmogelijk wordt gemaakt,

overwegende dat de stagnerende ontwikkelingen van de woningbouwmarkt op onder andere Ter Laan 4 ook nopen tot een afwachtende houding,

doet het dringende verzoek aan het college om voor de volgende raadsvergadering in kaart te brengen wat de consequenties zijn van het voorlopig stopzetten van alle bouwplannen aan Plan ter Laan 4, binnen een straal van 150 meter van het spoor, in afwachting van de onderzoeksresultaten van de provincie en om eventueel aangevangen werkzaamheden op te schorten,

doet het dringende verzoek aan het college om de consequenties van een zuidelijke ontsluiting voor de invulling van het Gasfabriek terrein in kaart te brengen voordat er daar volgende stappen worden gezet in het ontwikkelingsproces,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gemeentebelangen

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 93 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum