GB verslag raadsvergadering 12 mei 2010

Gegevens
Categorie: Nieuws archief 2010

Raadsvergadering 10 mei 2010

  

Dank u wel meneer de voorzitter, wat mij betreft wil ik graag aan mijn betoog het volgende thema meegeven: hoe nu constructief samen verder?

 

De eerste reactie van de fractie van Gemeentebelangen is dat ze zich na 29 april en na het lezen van het collegeprogramma nog steeds afvraagt waar nu toch de grote inhoudelijke breekpunten zitten? Hoe kunnen het CDA, de CU en de PvdA op basis van hun betogen, antwoorden en dit bestuursprogramma uitleggen aan de kiezers waarom GB niet in het college kon komen nadat deze kiezer zo duidelijk had aangegeven een ander beleid te willen? Beste voorzitter, fracties, WIJ kunnen het op basis hiervan nog steeds niet en dat blijft voor ons, maar vooral voor onze kiezers ongelofelijk!

 

Verder wil GB opmerken dat zij het onbestaanbaar vindt dat er nog een flink aantal vragen onbeantwoord zijn na de vorige vergadering. Hetzelfde geldt voor de moties die zijn ingediend, GB vind het getuigen van weinig respect naar GB en de kiezer dat alle 5 moties zonder stemverklaring zijn verworpen, zeker als je goed kennis neemt van de inhoud van deze moties

 

Maar we zijn hier vandaag niet bijeen om alleen maar naar het verleden te kijken, wat ons betreft is het tijd om te zoeken naar een antwoord op de vraag: hoe nu constructief samen verder? Hoe kunnen we samen bruggen slaan? De huidige coalitie heeft het de laatste tijd vaak gehad over het feit dat we niet in 2 kampen verzeild moeten raken en dat het slecht is voor alle burgers van Bedum om op een polariserende wijze politiek te bedrijven. Meneer de voorzitter GB vindt dit allereerst een hypocriete opmerking uit de mond van 3 partijen die hieraan zelf debet zijn. Aan GB heeft het nooit gelegen. Zij heeft tijdens alle gesprekken en in alle media constant een positieve, niet persoonlijke insteek gekozen en gezocht naar dat wat ons wel verbindt zodat we op een constructieve manier de komende 4 jaar in kunnen gaan, in welke samenstelling dan ook. GB vindt dat we alleen op deze wijze alle burgers kunnen dienen en daar zijn we hier allemaal voor, daar hebben we, al dan niet ten overstaan van Gods een eed over afgelegd! Als ik dan vervolgens kijk naar de wijze waarop het bestuursprogramma is geagendeerd, de snelheid waarmee, 2 dagen na de vakantie en zonder enig vooroverleg met de VVD en GB dan is dit wat ons betreft een voorbeeld van een zeer valse start die niet bepaalt getuigt van het slaan van bruggen en het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak!

 

Voor GB is deze handelwijze en dit proces ondenkbaar als je gaat besturen vanuit zo’n kleine meerderheid. Wat ons betreft is met alle partijen in gesprek gaan over de basis van waaruit je de komende 4 jaar wilt gaan werken de enige mogelijke en respectvolle aanpak als je voor dit college kiest. Het kan niet zo zijn dat de gevestigde partijen alleen een programma hebben geschreven en een eed hebben afgelegd voor 53% van de burgers en het kan ook niet zo zijn dat ze twee dagen voorbereidingstijd voldoende vinden om een echt inhoudelijk gesprek zowel binnen de fracties als met elkaar aan te gaan. Dan neem je het proces, de oppositie en daarmee 47% van de kiezers niet serieus.

 

Begrijp me niet verkeerd meneer de voorzitter, ik weet natuurlijk ook wel dat we niet samen het collegeprogramma kunnen schrijven, dat is aan de huidige coalitie. Maar er zijn veel onderwerpen waar een gesprek en feedback van de oppositie de inhoud van het programma zouden kunnen versterken. Wij willen graag met elkaar deze mogelijkheden optimaal benutten.

 

GB stelt dan ook het volgende voor: op grond van te weinig voorbereidingstijd willen we de bespreking van het bestuursprogramma uitstellen tot over 1 of 2 raadsvergaderingen. Voor het weer op de agenda komt willen we hierover graag eerst met alle 5 partijen in gesprek, buiten de procedures van de raad om. Hierdoor kunnen we wijzigingen en aanpassingen zonder amendementen en andere constructies aanbrengen en ook echt in debat en in gesprek met elkaar gaan. Wellicht is dit ongebruikelijk, maar dat was de verkiezingsuitslag ook en de uiteindelijke uitkomst en de vorming van dit college al helemaal! Kortom, wij doen een dringende oproep aan alle partijen om over de eigen horizon heen te kijken en op een andere dan gebruikelijke manier met elkaar in gesprek te gaan. Alleen dan kunnen we komen tot een bestuursprogramma dat op zo veel mogelijk onderwerpen gedragen wordt door zo veel mogelijk partijen.

 

GB wil de komende 4 jaar pittige, inhoudelijke oppositie voeren en waar mogelijk verbindingen leggen en kijken hoe we met alle partijen zo constructief mogelijk dat kunnen doen wat voor alle burgers van deze gemeente van belang is. GB overweegt zelfs om met betrekking tot dit bestuursprogramma blanco te stemmen in plaats van tegen, als bewijs van deze aanpak. Er zijn voldoende aanknopingspunten en onderwerpen waar we elkaar best kunnen vinden en elkaar zelfs kunnen versterken. GB is geen tegen partij en zal dat ook niet worden.

 

Vandaag geven wij graag het goede voorbeeld. Wij doen bij deze weer een verwoede poging om een brug te slaan hoewel hij weer hermetisch afgesloten lijkt met deze aanpak. GB gaat niet zoals het CDA ver na 29 april nog even natrappen en proberen alsnog het laatste woord te krijgen door een halve pagina van een krant te claimen zonder daar iets nieuws of inhoudelijks in te melden. Met welk doel? Dien je daar de burgers mee? Is dat een voorbeeld van een goede start voor een niet polariserende, maar constructieve samenwerking volgens het CDA? Ok. Wij hebben ook onze ludieke grap gehad, maar 29 april is achter de rug, GB zit met opgeheven hoofd in de oppositiebanken en het is nu tijd om vooruit te kijken! Op dit soort natrappen zit niemand te wachten meneer Wijnstra. het is hooguit een voorbeeld van bijzonder slechte timing en dat geldt ook voor het persbericht van het CDJA, dat overigens zelf meerdere keren heeft aangegeven dat GB wat hun betreft absoluut in het college thuishoort! Laten we hiermee ophouden. Neem Loppersum niet als voorbeeld! Doe Bedum dat niet aan.

 

Tot slot wil ik nog opmerken dat het hele collegevormingsproces lang heeft geduurd, dus ik kan me goed voorstellen dat het CDA, de PvdA en de CU haast willen maken. Maar ik wil jullie uitdagen om hier even vanuit de helikopter naar te kijken. Laten we eerlijk zijn. Jullie programma is voor zover ik dat heb kunnen doornemen en heb kunnen vergelijken met dat van 4 jaar geleden een kopie op enkele GB punten na die jullie hebben toegevoegd. Er is dan ook geen enkele reden om niet de tijd voor dit proces te nemen, jullie kunnen immers ondertussen gewoon door gaan op de al heel lang geleden ingeslagen weg?

 

Rest mij nog om een vraag te stellen aan het college waar we vandaag wel graag antwoord op willen krijgen. Hoe denkt het college de open kwesties van Elzinga waarover alle partijen overeenstemming hebben bereikt SAMEN handen en voeten te geven? Het valt ons op dat de punten bezuinigingen, zwembad en centrumplan summier in het programma worden genoemd, maar dat is toch niet wat we hadden afgesproken? We zouden het toch juist buiten het collegeprogramma houden en onder bezielende leiding van een onafhankelijke regisseur in de persoon van onze burgemeester in een annex samenvatten? En het gaat ons in dit geval echt niet om de vorm. Er is een groot verschil tussen onderwerpen binnen of buiten het collegeprogramma houden. In het eerste geval is het college aan zet en in het tweede 5 gelijkwaardige partijen en vervolgens de burgers, ondernemers en andere belanghebbenden en dat hadden we afgesproken!

 

Meneer de voorzitter, ik wil graag afronden met het volgende verzoek: Ik roep alle partijen op om een antwoord te geven op de vraag uit het thema van mijn betoog: hoe nu constructief samen verder?

 

Ik dank u allen hartelijk…

Annemarie Heite