Gemeentebelangen Bedum
   

Persbericht 24-05-2010

Gegevens

GEMEENTEBELANGEN WIL GRAAG CONSTRUCTIEF SAMEN VERDER

GB heeft tijdens de extra raadsvergadering van 12 mei jl. een dringende oproep gedaan aan alle partijen om het voorbeeld van Loppersum niet te volgen. We zullen pittige inhoudelijke oppositie voeren de komende 4 jaren, maar daar waar het mogelijk is kijken hoe we met alle partijen zo constructief mogelijk dát kunnen doen wat voor alle burgers van deze gemeente van belang is. Daarvoor zitten we hier allemaal, aldus Annemarie Heite, fractievoorzitter van GB. Als bewijs van goede wil stemde GB blanco in plaats van tegen op het verzoek om draagvlak voor het bestuursprogramma van het nieuwe college.

Valse start

Wat GB betreft hebben de PvdA, de CU en het CDA een valse start gemaakt. Het college probeert om binnen twee dagen draagvlak voor haar bestuursprogramma te krijgen, zonder enig vooroverleg met de VVD en GB. Dat is echt veel te weinig. Vier jaar geleden zijn er ook vooraf gesprekken met de oppositie geweest. Dan ben je in een vroeg stadium betrokken bij het beleid voor de komende 4 jaar en daarmee creëer je draagvlak. Juist met een smal college dat maar op steun kan rekenen van 53% van de kiezers is het van belang om te zoeken naar manieren om constructief samen te werken, aldus Annemarie Heite.

 Geen collegesteun

Tijdens de raadsvergadering gaf GB geen steun aan het college. “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard” aldus Heite, er is veel gebeurd en daar hebben twee van de drie wethouders een belangrijke rol in gespeeld. Wij kunnen onze kiezers nog steeds niet uitleggen waarom GB niet in het college is gekomen, helemaal niet na het lezen van dit bestuursprogramma. Het zou dan ook hypocriet zijn om nu steun te verlenen aan deze wethouders. Wat betreft de externe kandidaat van de CU hebben we nog geen mening. We zijn nog maar net bijgekomen van verbazing. Wij dachten dat dhr. Berghuis na het gedwongen vertrek van hun vorige wethouder, in de pers duidelijk had aangegeven zelf wethouder te willen worden. Ook heeft er met de nieuwe, extern ingevlogen kandidaat dhr. van Dijk, geen enkele kennismaking plaatsgevonden. Sterker nog, we hebben hem voor de raadsvergadering nog nooit in levenden lijve ontmoet en hij heeft ons zelfs niet even van te voren de hand geschud. Hoe kan je dan je steun verlenen? Ook vindt GB het een slechte zaak dat hij niet naar Bedum wil verhuizen. Het heeft onze voorkeur dat een wethouder woont in de gemeente waarvoor hij werkt, zoals dat in de wet eigenlijk ook wordt gevraagd, zei Henk Hoiting tijdens de raadsvergadering namens GB.

 Natrappen

GB deed woensdagavond een dringende oproep aan alle partijen om over de eigen horizon heen te kijken en nieuwe manieren te zoeken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag geven wij graag het goede voorbeeld, aldus Annemarie Heite. GB gaat niet zoals het CDA ver na 29 april nog even natrappen in de media over alles wat er is gebeurd. Met welk doel? Dien je daar de burgers mee? Is dat een voorbeeld van een goede start voor een constructieve samenwerking volgens het CDA? Ok. Wij hebben ook onze ludieke grap gehad, maar 29 april is allang achter de rug, GB zit met opgeheven hoofd in de oppositiebanken en het is nu tijd om vooruit te kijken! Op dit soort natrappen zit niemand te wachten. Wij doen een dringend beroep op dhr. Wijnstra om hiermee op te houden. Neem Loppersum niet als voorbeeld! Doe Bedum dat niet aan. Laten we de komende vier jaar niet alleen naar onze verschillen, maar juist naar alle nieuwe samenwerkingsmogelijkheden kijken.

Bedum, 19 april 2010

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mw. A.Heite: 06 24396556

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 29 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum