Gemeentebelangen Bedum
   

Raadsvergadering 16 december 2010

Dank u wel meneer de voorzitter, ik wil graag beginnen met iedereen een stuk eigen gebakken appeltaart aan te bieden. U mag het zien als een teken van goede wil zo aan het eind van het jaar. U vindt wellicht dat we het wel eens wat te bruin hebben gebakken, maar we willen u laten proeven dat we het ook lekker kunnen bakken. Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om even kort terug, maar vooral ook vooruit te kijken.

2010 was een turbulent jaar. Na de gemeenteraadsverkiezingen is er veel veranderd binnen de politieke verhoudingen in Bedum en daar moesten we allemaal aan wennen. Het is geen verrassing dat wij het jammer vinden dat GB haar werk vanuit de oppositierol moet doen. Maar ook vanuit die rol hebben we ons ingezet en zullen we ons blijven inzetten voor onze gemeente en haar inwoners. We zijn elkaar tegengekomen in verhitte discussies, maar we hebben elkaar ook gevonden en gezamenlijke statements gemaakt. Ik wil dit moment graag benutten om namens de fractie onze hoop en verwachting uit te spreken dat 2011 het jaar van de inhoud mag worden zodat we samen het allerbeste voor Bedum kunnen bereiken. Dit levert een mooie opmaat naar een actie die wij willen beginnen in januari en waarvoor we jullie steun willen vragen.

Zoals iedereen wel weet zijn in maart a.s. Provinciale Staten verkiezingen. Zoals jullie allemaal ook wel weten hebben we in onze gemeente een groot probleem met alle melkverkeer dat door onze dorpen rijdt. Toen ik in het voorjaar met de Gedeputeerde sprak en vroeg hoe we de DOMO ontsluiting op de agenda bij de provincie zouden kunnen krijgen was het antwoord eigenlijk heel simpel en ik heb daar in dit gremium al vaker naar gerefereerd: Het punt keer op keer benoemen tijdens raads- en commissievergaderingen en onder de aandacht blijven brengen van de Provincie, want daar ligt de sleutel! Daarom willen we in januari een handtekeningenactie beginnen voor ontsluiting van de DOMO. We willen onze burgers, ondernemers en andere belanghebbenden een stem geven, zodat we allemaal duidelijk kunnen maken aan de Provincie hoe belangrijk dit punt voor onze gemeente is. Samen kunnen we een verschil maken! Op welke wijze deze ontsluiting het beste kan worden ingevuld, laten we buiten beschouwing en is wat ons betreft een volgende stap, maar we moeten geen afwachtende houding aannemen nu alle plannen rondom de N361 op losse schroeven zijn komen te staan. Misschien creëert dit wel nieuwe mogelijkheden om bij aan te haken en dat vereist juist een zeer proactieve houding van ons allemaal. Vandaar mijn verzoek aan jullie om mee te doen met deze handtekeningenactie.

We willen de handtekeningen in maart aanbieden aan de nieuwe Gedeputeerde Staten. Wat ons betreft een prachtige manier om de Domo ontsluiting direct bij hen onder de aandacht te brengen. Stelt u zich eens voor: alle politieke partijen, burgers, verenigingen, bedrijven en andere belanghebbenden in de gemeente Bedum maken dit punt gezamenlijk. Wij hebben al een site klaar staan: www.ontsluitingdomo.nl . Hier kunnen we ons verenigen en hier kan iedereen die deze actie een warm hart toedraagt een digitale handtekening zetten. Maar er zijn natuurlijk veel meer gelegenheden en mogelijkheden te bedenken om handtekeningen te verzamelen. We nodigen jullie van harte uit om dit samen met ons verder uit te werken. Wat een fantastische manier om het nieuwe jaar te beginnen!

 Meneer de voorzitter, hier wou ik het graag bij laten. Rest mij om mede namens de fractie iedereen voor het komende jaar alle goeds en in sommige gevallen heel veel kracht en sterkte toe te wensen. Ik dank u allen hartelijk!

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 31 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum