Gemeentebelangen Bedum
   

Geachte voorzitter, mede-raadsleden en publiek

 

Een goede kennis van mij zei onlangs tegen mij: ‘Arpi, ga je weer emigreren?’ Dit is wat mij betreft een uitstekende weergave van de gevoelens die ik de laatste tijd heb gehad. Ik kom uit een land waar het niet zo goed gesteld is met de democratie en voor even dacht ik dat ik een deja vu had.

 

 

Ook voor mij heeft de kiezer zich op 3 maart overduidelijk uitgesproken: Bedum is toe aan

vernieuwing (overal waar je komt, hoor je dat Bedum een saai dorp is) en GB is per definitie een van de partijen die daarvoor gaat zorgen. Zonder bestuurlijke vernieuwing, komt er namelijk ook geen feitelijke vernieuwing. Met alle respect, maar geen enkele zichzelf respecterende partij dan dit duidelijke signaal vrolijk naast zich neerleggen en doorgaan met het oude beleid. Dit is niets anders dan een ondermijning van de democratie en het uitgangspunt dat het bestuur van, voor en door het volk moet zijn.

Vanuit mijn persoon als rechtenstudente zou ik ook een aantal zaken willen aankaarten. De wetgever heeft er bewust van afgezien om de het proces van de collegeonderhandelingen wettelijk vast te leggen. De enige wetsbepaling hierover is art 35 lid 2 Gemwet, waarin staat dat de voorzitter van de raad geïnformeerd moet worden over de uitkomsten van de college-onderhandelingen. Er is namelijk op het fatsoen en de democratische mentaliteit van de partijen gerekend, die worden geacht bij elke stap die ze zetten het stemgedrag van de kiezer in aanmerking te nemen. De Bedumse situatie geeft blijk van het feit dat de wetgever hier te lichtvaardig mee is omgegaan.

De partijen CDA/Cu en PvdA onderbouwen hun onwil o.a. met het argument dat ze geen vertrouwen hebben in ons nieuwelingen, terwijl ze elkaar goed vertrouwen. Hierop zeg ik: maar daar heeft de kiezer geen boodschap aan omdat de kiezer gezien de verkiezingsuitslag júllie niet meer vertrouwt! Ik ben bang dat de partijen met dit argument te kennen geven dat ze niet begrijpen waarvoor ze in de gemeenteraad en evt. in het college zitten, namelijk om het belang van de kiezer te behartigen.

 

In mijn studie krijg ik dagelijks te horen dat Nederland een democratische rechtstaat is. Ik was benieuwd naar de praktijk en hoopte vanuit heel mijn hart dat ik tot de conclusie zou komen dat Nederland, waaronder ons Bedum, zich in dat opzicht duidelijk onderscheidt van andere staten. De volgende keer dat ik van mijn hoogleraren te horen krijg dat het in Nederland goed gesteld is met het respect voor de kiezer, zal ik ze tot mijn spijt direct op mijn eigen dorp Bedum wijzen.!

 

Tot slot wil ik me kort tot het CDA wenden:

Om de jongeren in Bedum bij de politiek te betrekken wilt u een jongerenraad oprichten.. Denkt u niet dat de jeugd met dit gedrag juist wordt afgeweerd? Iedere jongere ziet namelijk voor zijn eigen ogen het vermoeden bevestigd worden, dat de politiek een machtsspel is en kreten over inspraak in de besluitvorming inhoudsloos zijn. Ik denk dat het hierdoor erg lastig wordt om de jongerenraad op te vullen.

 

Dank u wel voorzitter.

Arpi Karapetian.

 

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 32 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum