Gemeentebelangen Bedum
   

 

Vragen van onze burgers voor het vragenuur voor raadsleden

Raadsvergadering van 8 juli 2010

Vraag 1.

Bewoners van de Wilhelminalaan/Stationsweg klagen over stankoverlast vanuit het riool. Men heeft het idee dat de riolering niet goed aangelegd is en dat er geen stankafsluiters (sifons) geplaatst zijn. Vraag aan het college:  is de riolering aangelegd volgens de gangbare standaarde, dus met sifons en wat gaat het college aan dit probleem doen als alles correct aangelegd is.

Vraag 2.

Beschoeiing langs de sloot tussen Pinksterbloem en Waldadrift. In een reactie op 14 september 2009 deelde de gemeente mee dat zij meer tijd nodig hadden en dat er in het voorjaar 2010 wel duidelijkheid zal komen. Op 11 juni 2010 is er nog steeds geen duidelijkheid en hebben de bewoners van Pinksterbloem een brief aan de gemeente gestuurd. Omdat er nog steeds onduidelijkheid hierover bestaat willen wij als GB de wethouder vragen wat nu de status is van dit probleem?

Vraag 3. (Het struikelpad)

De aanleg van het trottoir aan de Bedumerweg te Onderdendam in het kader van de Herinrichting van het dorp , is een gevaar voor de voetgangers. De betonnen trottoir tegels hebben dezelfde kleur en samenstelling als de tegels van een regenwaterafvoergoot. Deze heeft een onzichtbaar hoogteverschil  van het trottoir. Maar een paar centimeter verschil. Dit levert struikelgevaar op. Meerdere bewoners lopen al rond met verstuikte enkels. Bewoners hebben in het overleg van maandag 5 juli in Onderdendam de Projectleider Peter Sijbolts gevraagd om  een aparte kleur voor de watergoottegels  of een duidelijker markering – bijv.een kleurenstrip of geverfde belijning zodat een duidelijk verschil zichtbaar wordt tussen trottoir en goot. Eerder bestond de goot uit een goed gemarkeerde verzameling rode baksteenklinkertjes, gemakkelijk te onderscheiden van de grijze trottoirtegels. Wat wij willen weten is wat er mis is gegaan in de voorbereiding en of de Wethouder  bereid is de suggesties van de Bedumerwegbewoners positief tegemoet te treden?

Vraag 4.

Mijn vraag betreft afwegingsfactoren bij het college t.a.v. toewijzing van subsidieverzoeken, financiële bijdragen, toekennen van geld bij burgerinitiatieven.

In de besluitenlijst 2010-022 wordt onder punt 7 (welzijn & burger) bij:

1.     punt 7.2 een subsidie van volleybalvereniging DIO/Bedum, wegens 40 jarige bestaan en 35ste ZomerAvondVollebalToernooi toegekend.

2.     punt 7.3 een subsidieverzoek van CVVB voor het tweejaarlijks “Stoffer Kersaan(voetbal) toernooi” aangehouden.

In de besluitenlijst 2010-023 wordt onder punt 7 (welzijn & burger) bij:

punt 7.1 een financiële bijdrage van Jeu de Bouleclub Zuidwolde i.o. niet gehonoreerd. Er wordt een alternatief voorgesteld.

Mijn vragen zijn de volgende:

1.     Welk beleid of welke afwegingsfactoren spelen bij het college mee om dit soort verzoeken objectief te kunnen beoordelen?

2.     Is er beleid op dit onderwerp?

3.     Zo niet, kunnen wij hier van het college op niet al te lange termijn een voorstel tegemoet zien?

Vraag 5.

Ik kom nogmaals terug op de busdiensten. Vorige week ontvingen wij deze folder van het OV bureau Groningen – Drenthe. Met de welluidende tekst op de introductie pagina “Ontdek nu gratis de bus in en vanuit Bedum”. werd ondertekend door Wethouder Zwart, hier opgevoerd als wethouder van Verkeer en Vervoer. Als ik naar de functieverdeling van de wethouders kijk heeft Henri te Velde Verkeer en Vervoer in portefeuille.  Het college is nu alweer enige maanden aan het “werk”.  Had er dan geen betere introductie geschreven kunnen worden?

Er is geen openbaar vervoer in Bedum. alleen op de zijlijn. Er valt dus niets te ontdekken.  “U ziet ook de gewijzigde routes in verband met de stremming in Onderdendam”. Kijk je op de kaart, dan wordt je doorverwezen naar Qbuzz.nl. In hun laatste persbericht van 12 mei. staan wel tijden voor lijn 61, maar niet dat men op die tijd door Bedum rijdt.

Op de officiële site van Bedum  staat dat de toegang tot Onderdendam tot juni gestremd is aan deze kant van het dorp. Het is inmiddels ruim in juli en het zou dus nu weer open moeten zijn, is dit al het geval?

In de dienstregeling, zie ik dat men wel op die bewuste tijden door Bedum rijdt!!

Op de plakkaten bij de bushalte staat nog steeds vertrekken bij bedumer bos!

Wat een verwarrende situatie. Wat is nu waarheid?

Vraag 6.

De ondernemers in Bedum hebben de afgelopen jaren te kampen met omzetderving  door de herinrichting van de  Wilhelminalaan/Stationsweg en nu de herinrichting Onderdendam.  Naar verluid gaat de gemeente Winsum vervolgens aan de slag met de weg naar Onderdendam, waardoor Bedum nog langer moeilijk bereikbaar blijft.

Voert het college overleg met omringende gemeenten om projecten, die de bereikbaarheid van Bedum beperken (en dus de ondernemers schaden) te plannen om dit zoveel mogelijk te beperken? Is er overleg met de eigen ondernemers en wordt er actief inzet gepleegd om wegen open te houden als er niet gewerkt wordt (weekend en bouwvakvakantie).

Hoe communiceert de gemeente hierover met haar ondernemers en wat wordt er aan gedaan om bijvoorbeeld in de weekeinden het mogelijk te maken enig verkeer doorgang te verlenen?

Vraag 7.

Al vanaf 2008 zijn er mondelinge toezeggingen gedaan over één of twee banken te plaatsen aan de weg van de zevenbruggetjes. Wanneer denkt de Gemeente hier gehoor aan te geven?

Vraag 8

Op de Venhuisschool in Zuidwolde is onrust ontstaan door voorgestelde maatregelen om de krimp van het aantal leerlingen c.q. de financiële problemen bij Marenland op te vangen. Dit is zo opgelopen dat ouders dreigen hun kinderen naar een andere school te laten gaan. Is het college op de hoogte van deze situatie en gaat de portefeuillehouder hier actief inzet plegen?

Vraag 9.

Als Nederland komende zondag wereldkampioen wordt, kunnen wij dan iets verwachten van het College om voor Arjan Robben een warm onthaal te organiseren?

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 9 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum