Gemeentebelangen Bedum
   

 

Menco Slager fietst op 7 juni 2012 de Alpe d'Huzes en steunt het KWF. Steun ook, klik op het logo en doneer via zijn actiepagina


Algemene beschouwingen 2011

Voorzitter,

De tweede keer alweer, wat vliegt de tijd. We hebben als fractie stilgestaan bij hoe we het afgelopen jaar aan deze raadstafel hebben ervaren. Hoe we de voorjaarsnota’s, begroting en algemene beschouwingen tot nu toe hebben aangepakt en wat het effect ervan is geweest.

 

Voorzitter, toen we 2 jaar geleden de koppen bij elkaar staken om GB nieuw leven in te blazen om een verschil te maken voor onze gemeente, deden we dat vol goede moed. We hebben hard gewerkt aan een verkiezingsprogramma dat aansloot bij de behoeftes van de burgers en we hebben een actieve campagne gevoerd in lijn met dat waar wij in geloven: voor- en dichtbij de burgers staan. We vonden allemaal dat Bedum beter verdiende en dat het tijd was voor een ander geluid. En vele burgers vonden dat met ons getuige de verkiezingsuitslag.We zeggen het nog maar weer eens een keer aan deze tafel, want soms lijkt het wel alsof het nooit is doorgedrongen of wel heel snel is vergeten: 6 zetels we zijn 2 en 3 keer zo groot geworden dan de collegepartijen aan deze tafel! Maar op de avond van de verkiezingsuitslag werd achteraf al duidelijk hoeveel de gevestigde orde zich hier van aantrok: helemaal niets! En daar is sindsdien helaas helemaal niets aan veranderd.

 

Ondanks die verschrikkelijke start zijn we vol goede moed aan onze oppositierol begonnen. Dat waren we immers aan onze burgers verplicht? We hebben ontzettend hard gewerkt om handen en voeten te geven aan de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma, ook al zitten we in de oppositie. We hebben alle mogelijkheden die we binnen die rol hebben benut. Of het nu gaat om het vragenuurtje, onderzoek doen,rapporten indienen en daarover schriftelijke vragen stellen aan het college, moties indienen. We hebben keihard gewerkt om te laten zien dat we alle stemmen en onze maandelijkse raadsvergoeding waard zijn! We hadden daarbij de ijdele hoop dat de collegepartijen toen het stof eenmaal was neergedaald, hun best zouden doen om in ieder geval open te staan voor ons en onze ideeën. Dat waren ze toch gezien de verkiezingsuitslag aan de burgers verplicht? 40% van de stemmen naar 1 partij, daar kan je toch niet om heen als je onze democratie ook maar enigszins serieus neemt?

 

Ontsluiting

Voorzitter, we hebben heel veel aandacht gegenereerd voor een van de belangrijkste onderwerpen uit ons verkiezingsprogramma: de ontsluiting van Bedum. De aantallen vrachtauto’s die door onze dorpskom denderen maken Bedum onveilig en onleefbaar. Toen dit college ondanks onze herhaaldelijke verzoeken niets aantoonbaar en concreet ondernam richting de Provincie in een opmaat naar de Provinciale Statenverkiezingen, hebben wij die handschoen maar opgepakt. En ondanks opgeheven vingers en dreigementen dat we daarmee een oplossing verder weg zouden brengen dan ooit, hebben we enorme successen geboekt. We hebben in enkele weken 2200 handtekeningen verzameld, alleen gesteund door de VVD. We zijn ontvangen bij de Provincie door de Gedeputeerden Marc jager en zijn opvolger Mark Boumans en hun ambtelijke organisatie. We hebben aan hen de handtekeningen en een verkennend onderzoek overhandigd die we zelf hebben uitgevoerd. We hebben bijvoorbeeld 7 dagen 24 uur verkeersmetingen gedaan en in weer en wind handtekeningen verzameld, omdat dit in 10 jaar vanuit dit college niet was gedaan. Er was geen probleemanalyse en er waren geen juiste gegevens over de situatie in Bedum in vergelijking met andere gemeentes. De Gedeputeerde was diep onder de indruk en zegde toe dat de Provincie bereid was om onderzoek te doen naar de situatie in Bedum, iets wat de afgelopen 10 jaar vanuit dit college niet was gelukt. Inmiddels is bekend dat er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid N361 gelden naar de ontsluiting van Bedum zullen gaan,waardoor er na meer dan 10 jaar eindelijk schot in de ontsluiting lijkt te komen,iets wat zonder onze inbreng zeker niet was gelukt!

 

DOMO

Voorzitter, we hebben onderzoek gedaan naar-en een rapport geschreven over het gebruik van de restwarmte van de DOMO voor de verwarming van de Beemden en eventueel op langere termijn het gasfabriekterrein, wooncomplexen en zelfs woonwijken. Een onderwerp waarover we zijn uitgescholden voor idioten en wat in het verleden door de zittende partijen definitief van tafel was geveegd als zijnde niet haalbaar. Hoewel de definitieve resultaten helaas op zich laten wachten tot na de algemene beschouwingen, kunnen we in ieder geval concluderen dat ons verhaal absoluut veelbelovend en haalbaar lijkt en dat zowel de DOMO als het waterleidingbedrijf positief zijn en bereid zijn om mee te werken.

 

4-seizoenen zwembad

Voorzitter, hetzelfde kan worden gezegd over ons rapport met betrekking tot de uitbreiding van zwembad de Beemden. Een punt dat ook wordt genoemd in de sportnota van dit college en een duidelijke wens van het zwembadbestuur. Wij hebben verkennend onderzoek gedaan naar een 4-seizoenen bad met arenaconstructie en ook daarvan weten we inmiddels dat dit zelfs een van de beste opties is als je wilt uitbreiden, even los van de politieke beslissing of er wel of geen uitbreiding moet komen.

 

Bederawalda

Voorzitter, we hebben vragen gesteld over Bederawalda, omdat we het belangrijk vinden om onze stem te laten horen als het gaat om de toekomst van de senioren in onze gemeente. We hebben aangegeven dat we het terugbrengen van 80 woningen naar 45, volstrekt onder de maat vinden, zekertegen het licht van de vergrijzing. Wat ons betreft is het gasfabriekterrein daarvoor geen alternatief omdat dit voor een andere doelgroep geschikt is. Ook hier kregen we geen bijval van de collegepartijen, sterker nog de collegepartijen vonden het een onderwerp dat niet aan de raadstafel thuis hoort, maar een zaak is tussen bestuur en woningbouwvereniging. Alsof de politiek geen visie moet hebben op de toekomst van haar senioren? Waarvoor zitten we hier dan met zijn allen?

 

Algemene beschouwingen

Met betrekking tot onze algemene beschouwingen tot nu toe hebben we het verwijt gekregen dat we geen boekhouders zijn, want dat is de wijze waarop er aan deze tafel met de begroting wordt omgegaan. Het werk van de ambtenaren wordt hier met veel tam tam nog eens dunnetjes overgedaan en als je vindt dat je beter vanuit een algemener perspectief, vanuit een visie, beschouwend naar de begroting kan kijken, zoals dat bij veel gemeentes en overheden gebruikelijk is, dan wordt je hier kennelijk niet voor vol aangezien.

Voorzitter, samenvattend hebben we geconcludeerd dat we geen enkele positieve reactie hebben gekregen op onze plannen, initiatieven, vragen, etc. etc.Sterker nog, we zijn telkens weer verketterd en vernederd en geen enkele keer serieus genomen. Uiteraard gaat het hierbij niet om ons, maar om het feit dat hierdoor 40% van de burgers niet serieus worden genomen.

 

Kortom voorzitter, we hebben de moed verloren om met dit college en met deze collegepartijen constructief te kunnen samenwerken. We zitten hier vandaag om de begroting van dit college te bespreken, maar wat heeft dat voor zin als je opde zojuist genoemde wijze met elkaar om gaat? Wat doen we hier dan eigenlijk nog met elkaar? Is dit waar het om gaat in de politiek? In een democratie? Dienen wij hiermee onze burgers? Verdienen we hiermee onze maandelijkse vergoeding? En wat doen dit college en deze collegepartijen dan eigenlijk zelf, behalve reactief en negatief reageren op ons, ons werk en onze initiatieven? Wathebben zij de afgelopen jaren gedaan?

 

Voorzitter, u en het college mogen deze vragen als retorisch beschouwen. We hebben van te voren geen vragen ingediend omdat onze ervaring is dat ze dan met de collegepartijen worden gedeeld. Dat vinden we in strijd met het dualisme en het zet de oppositie op achterstand. Daar komt bij dat wij van mening zijn dat een professionele openbaar bestuurder in staat moet zijn om antwoorden over de genoemde onderwerpen te formuleren, ook zonder voorbereiding door ambtenaren en collegepartijen.

 

Voorzitter, natuurlijk zijn het zware tijden, maar laten we eerlijk zijn, dat maakt voor Bedum eigenlijk helemaal niets uit. Ook toen het met ons land heel goed ging, werd er hier enkel en alleen maar op de winkel gepast. Of het nu gaat om een visie hebben op jezelf als sportgemeente met uitstekende en gevarieerde voorzieningen zoals een kunstgrasveld. Of het nu gaat om een mooi en inspirerend dorpscentrum met een veelzijdig winkelaanbod. Of een goede ontsluiting voor het vrachtverkeer, voor alle woonwijken en vooralle verkeerstromenin de gemeente. We staan in Bedum al vele jaren stil. Niet voor niets hebben burgers zo massaal op ons gestemd en daarmee tegen dit beleid!Niet voor niets zien we ook op landelijk niveau dat burgers klaar zijn met de gevestigde orde! Maar dit college gaat zonder met zijn ogen te knipperen, stug door op de al vele jaren geleden ingeslagen weg. We kunnen dan ook de zin waarmee we onze voorjaarsnota voor 2011 begonnen knippen en plakken voor wat betreft deze begroting en algemene beschouwingen:

Omdat wij enorm van denkwijze verschillen met dit college, kunnen wij dezebegroting niet anders dan afkeuren. Voor een goedkeuring staat onze visie te ver van dit college af.

 

En nee, dat betekent niet dat wij met een dichtgetimmerde begroting hoeven te komen. Landelijk heeft de PvdA heeft toch ook niet meegeschreven met het beleid van de VVD, het CDA en de PVV? Het is volstrekt zinloos om met alternatieven te komen tegen het licht van hoe u tot nu toe met ons bent om gegaan. Waar wij het college kritisch bevragen op uitgevoerd beleid en inhoud, blijft bij u en uw partijen de naald telkens weer hangen in een smakeloze tirade die op de partij wordt gespeeld in plaats van op inhoud. Het zou werkelijk geweldig zijn als u dezelfde energie en passie waarmee u ons bij elke gelegenheid probeert weg te zetten als idioten en Sinterklazen zou inzetten om inhoudelijk voor Bedum een verschil te maken! Wat zou onze gemeente er dan anders uit zien…

 

Ondanks dit alles hebben wij grenzeloos vertrouwen in de burgers, zij weten hoe het zit, welke keuzes wij maken en welke visie wij hebben. Het staat immers klip en klaar in ons verkiezingsprogramma en we zijn er aantoonbaar en concreet, keihard voor aan het werk. Daarom hebben wij 6 zetels gekregen en daarover mogen de burgers zich over ruim 2 jaar opnieuw uitspreken. Dat zien wij met vertrouwen tegemoet!

 

Voorzitter, ik wil graag afronden met een advies dat we al vaker hebben gegeven. Juist in zware tijden is het van groot belang om een stip aan de horizon te zetten. Om een visie te ontwikkelen over waar je met elkaar over 10 of misschien zelfs wel 30 jaar wilt staan.Wie wonen er dan in Bedum? Hoeveel mensen wonen er en hoe bewegen ze zich voort? Waar hebben zebehoefte aan?Wat maakt ons danuniek ten opzichte van de ons omringende gemeentes?Welke keuzes gaan we maken? Wij willen dit college en deze collegepartijen nogmaals oproepen om onder de zwarte donderwolken uit te stappen en juist nu keihard aan het werk te gaan om Bedum klaar te maken voor een zonnige toekomst!

 

Graag wil ik mijn betoog beëindigen met een compliment aan alle betrokken ambtenaren. Uiteraard begrijpen wij dat het geen sinecure is om in deze tijden een sluitende begroting te maken. Even los van het feit dat wij zoals gezegd een andere toekomstvisie voor onze gemeente voor ogen hebben, verdient deze sluitende begroting wel degelijk een compliment!

De raad van Bedum over het kunstgrasveld voor de voetballers van Bedum.


Klik hier voor de volledige vergadering.

CU fractievoorzitter Jan Berghuis in de aanval op GB

 


Klik hier voor de volledige vergadering.

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 26 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum