Gemeentebelangen Bedum
   

GB fractie eensgezind achter Heite.

Interview Broekmans op RegioFM, klik hier.

Het zal je maar gebeuren. Je wint met je partij met overtuiging de verkiezingen, je offert je ouderschapsverlof en nachtrust op om je volledig in te zetten voor de gemeenschap en je wordt uitgemaakt voor sekteleider en leugenaar omdat je misstanden aan de kaak stelt. Dat overkomt onze fractievoorzitter Annemarie Heite.

Toen PvdA, CDA en CU na hun grote verkiezingsnederlaag in 2010 verder gingen of er niets gebeurd was en geen ruimte lieten voor de grote winnaar Gemeentebelangen (GB) restte er geen andere mogelijkheid dan de trom te roeren. In de gemeenteraad worden alle initiatieven van GB met een minimale meerderheid weggestemd. Als je dan toch je verkiezingsbelofte wilt waarmaken, kan dat alleen maar door actie te voeren om de in slaap gesukkelde bestuurders van deze gemeente en de in het pluche weggedommelde raadsleden van de PvdA, het CDA en de CU, wakker te houden. Het college van B&W is in Bedum al jaren goed in het doen van beloftes en ongelofelijk slecht in het nakomen daarvan. Of het nou gaat om het realiseren van een aantrekkelijk centrum voor onze gemeente, het aanpakken van het drukke vrachtverkeer door het centrum, of simpelweg het aanleggen van een zebrapad, het enige wat je hoort is dat het de aandacht heeft, maar het resultaat is dat er niets gebeurt. Plannen liggen soms tientallen jaren in de la, burgerinitiatieven voor een centrumplan eindigen in de prullenbak en acties van burgers om historische zaken voor Bedum te behouden, zoals de DOMO villa en de gasfabriek, worden door het college alleen maar tegengewerkt.

De fractie van GB kiest er voor om op te komen voor de belangen van de inwoners en ondernemers van de gemeente Bedum en voelt het college over al dit soort zaken kritisch aan de tand. GB zit niet passief aan de kant, maar komt ook met nieuwe uitgewerkte plannen, bijv. voor een ontsluitingsweg of voor een toekomstbestendig zwembad.

Die aanpak is nieuw in de gemeenteraad van Bedum. Voorheen was de gemeenteraad een soort vriendenclubje. Het maakte niet uit of je bij een coalitiepartij hoorde of in de oppositie zat, je maakte het elkaar gewoon niet te lastig.  Je sprak af en toe een mooie volzin en streek vervolgens keurig elke maand je raadsvergoeding op zonder dat je je al te druk hoefde te maken.

Sinds 3 maart 2010 is dat niet meer zo. Onze fractievoorzitter, Annemarie Heite, verwoordt onze plannen en ook onze kritiek op het college zoals geen ander dat kan. Goed onderbouwde plannen worden helder gepresenteerd en het college wordt kritisch en scherp aan de tand gevoeld over het voorgenomen en gevoerde beleid en de uitvoering daarvan. Ook de coalitiepartijen die als makke schapen het college kritiekloos volgen worden niet gespaard.

Dat drijft onze opponenten uiteraard af en toe tot wanhoop. En bij gebrek aan een gedegen inhoudelijke reactie wordt dan de aanval op personen ingezet.

Als we de raadsverslagen en de krantenartikelen van de afgelopen weken nalezen dan gaat de feedback richting GB vaak niet meer over inhoudelijke zaken, maar worden de pijlen gericht op GB zelf. Het college van B&W en de coalitiepartijen voorop en hun aanhangers buiten de politiek en zelfs sommige media, er gretig achteraan. Omdat inhoudelijke argumenten ontbreken wordt de ongefundeerde aanval maar op Annemarie Heite ingezet. GB onder leiding van Heite, wordt struisvogelpolitiek verweten terwijl Annemarie keer op keer nul op rekest kreeg als ze vroeg om een inhoudelijke discussie over de toekomst van deze gemeente. Een krantenartikel dat het rommelt in de fractie van GB vanwege de rol van Annemarie raakt echt kant nog wal. Als je iemand beschuldigt van roddelpraat en leugens, zorg er dan in elk geval voor dat je zelf goed op de hoogte bent van de feiten. Dat de kritiek die we krijgen steeds meer verschuift van inhoudelijke en feitelijke kritiek naar persoonlijke kritiek geeft weliswaar aan dat we lastig gevonden worden, maar ook dat we kennelijk vaak gelijk hebben. Dat de publieke commentaren gericht lijken te zijn op persoonlijke beschadiging van Annemarie Heite, die naast werk en gezin zo goed als een dagtaak heeft aan het raadswerk en alles wat er bij komt, is beneden alle peil. Wij zijn daar furieus over. Annemarie is woordvoerder namens onze fractie en de persoonlijke kritiek behoort aan de fractie gericht te zijn. Iedereen heeft uiteraard het recht om een andere mening te hebben dan de mening die wij verkondigen. Het staat ook iedereen uiteraard vrij om het niet eens te zijn met onze aanpak die vaak door Annemarie wordt geëtaleerd. We horen die feedback graag en gaan graag het gesprek met iedereen aan. Dat past in een democratisch bestel waar je hartgrondig met elkaar van mening kunt verschillen en elkaar toch als persoon kunt respecteren. Zo willen wij politiek bedrijven en zo willen we blijven opkomen voor de belangen van onze kiezers.

Martin Broekmans, Tom Kuipers, Arpi Karapetian, Bert Lap (raadsleden), Menco Slager (fractievertegenwoordiger), Thie Katerberg (voorzitter bestuur GB)

Klik op mij voor:

Interviews met J. van Dijk BVGB   Vragen van GB in de raadsvergadering    De geschiedenis herhaalt zich           Geen visie
Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 11 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum