Gemeentebelangen Bedum
   

INTENTIEVERKLARING

Het Dagelijks Bestuur van de Bedrijvenvereniging gemeente Bedum, in dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, dhr Jakob van Dijk en de secretaris, dhr Henk Panneman,

Overwegende dat,

De infrastructuur in de gemeente Bedum, ten behoeve van de verkeersbewegingen door het bewoonde gedeelte van Bedum en met name de aan- en afvoer van  producten van de ten noorden van Bedum gelegen bedrijven, onvoldoende is voor een vlotte en veilige afwikkeling.

De Bedrijvenvereniging van mening is dat de nieuw gereconstrueerde Stationsweg en de Wilhelminalaan een gevaar vormen voor het verkeer dat zich per fiets langs deze wegen moet begeven. De z.g.n. intergratie van verkeersstromen is op deze wegen een voortdurende bedreiging.

Er plannen liggen voor een onderzoek door de Provincie naar de bestaande infrastructuur, de totale verkeersdimensionering en de daarmee verband houdende problemen en oplossingen.

De Bedrijvenvereniging (BvgB) reeds geruime tijd de wens en noodzaak van een betere ontsluiting, mogelijk door de aanleg van een rondweg om Bedum, onder de aandacht van de gemeente heeft gebracht.

De BvgB heeft gepleit voor een provinciale wegvariant te westen van Bedum, waarbij het mogelijk is om via een westelijke wegaansluiting de noordelijke industrie van Bedum en de verkeersbewegingingen vanuit het bedrijvenpark “Boterdiep” beter te laten verlopen.

De politieke partijen in Bedum hebben ondanks “stille diplomatie” geen resultaat bereikt met betrekking tot  verdere oplossing van de ontstane verkeersproblematiek.

Spreken als intentie uit:

De BvgB staat achter de genomen initiatieven van de politieke partij Gemeentebelangen (GB) om d.m.v. een handtekeningenactie onder de burgers van Bedum, te komen tot een goede argumentatie voor een betere ontsluiting van Bedum en het creëren van een veilige verkeerssituatie door het dorp Bedum.

De BvgB ondersteunt de acties die de GB verder neemt en heeft genomen om de Provincie te attenderen op de Bedumer problemen.

De BvgB wil waar nodig meedenken over oplossingen om een goede infrastructuur te creëren voor de bedrijven in Bedum.

Namens het bestuur van de Bedrijvenvereniging gemeente Bedum (BvgB)

Dhr. Jakob van Dijk                                dhr. Henk Panneman

voorzitter,                                             secretaris,

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 20 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum