Gemeentebelangen Bedum
   

Vragen over voorzieningen voor ouderen.
Reeds een aantal jaren wordt gesproken over nieuwbouw van Bederawalda. Voor de bewoners van Bederawalda, die daar met plezier wonen, betekent dit een steeds maar voortdurende onzekerheid over hun toekomstige woonsituatie.

Dat wordt nog versterkt omdat ook de zorgvoorzieningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen in Bedum worden uitgehold. In Allegunda Ilberi maken de zorgunits plaats voor verpleegunits, waardoor oudere bewoners die niet meer zelfstandig kunnen wonen en die soms hun hele leven al in Bedum hebben gewoond, zijn aangewezen op voorzieningen in andere plaatsen. Als een van de partners verpleging nodig heeft kan dat zelfs betekenen dat een echtpaar gedwongen van elkaar wordt gescheiden.

Oudere inwoners van onze gemeente die hier graag willen blijven wonen maken zich zeer ongerust over deze ontwikkeling en vrezen dat zij op hun oude dag gedwongen worden zich in een vreemde omgeving waar ze geen kennissen hebben, moeten vestigen of dat ze op zelfs gedwongen worden apart te wonen van hun partner.

De fractie van GB heeft naar aanleiding van deze ontwikkeling een aantal vragen.

  • Is het college ook niet van mening dat Bedum voorzieningen dient te hebben en te houden zodat ouderen zolang ze dat willen, al dan niet met dagelijkse zorg, in Bedum kunnen blijven wonen?
  • Welke initiatieven neemt het college resp. heeft het college genomen om de voorzieningen voor ouderen in de gemeente Bedum op een zodanig niveau te houden dat ouderen in Bedum kunnen blijven wonen zolang men dat wil?
  • Welke initiatieven heeft het college genomen resp. gaat het college nemen om de onzekerheid voor de bewoners van Bederawalda met betrekking tot hun woonsituatie, die al veel te lang duur, weg te nemen?

Gasfabriekterrein
Tijdens de laatste VROM commissie heeft Wierden en Borgen een presentatie gegeven over de invulling van het Gasfabriekterrein. Veel fracties waren niet gecharmeerd van deze invulling en stelden vragen over de uitgangspunten en kaders. Ook de klankbordgroep maakte van de gelegenheid gebruik om in te spreken en gaf aan dat alle ontwikkelingen volstrekt niet meer in lijn waren met de verwachtingen. De fractie van GB heeft met de klankbordgroep gesproken en is de archieven ingedoken. Ze is van mening dat veel vragen die tijdens de VROM commissie zijn gesteld aan W&B eigenlijk aan dit college moeten worden gesteld en constateert dat er nog heel veel vragen zijn:

  1. Van wie is de grond?
  2. Hoe is het proces verlopen waarbij er uiteindelijk een intentieverklaring is gesloten met Wierden&Borgen, zijn er ook andere partijen gevraagd?
  3. Welke kaders zijn er destijds gesteld met betrekking tot de invulling?
  4. Zijn die kaders gewijzigd toen de Hoven zich terugtrok, of is er op de ingeslagen weg verder gegaan?
  5. Heeft het college een rol gehad in de architecten pitch waarover de klankbordgroep sprak? Zo ja, Hoe is destijds dat proces verlopen en op basis van welke criteria zijn er toen keuzes gemaakt?
  6. Hoe ziet dit college haar rol in deze kwestie en hoe ziet zij de rol van de raad zowel nu als in de toekomst?

Bezuinigingsbijeenkomsten
Velen van ons zijn getuige geweest van de toch wel heel magere opkomst tijdens de bezuinigingsbijeenkomsten. GB wil graag weten hoe het college dit interpreteert en of zij haar aanpak gaat evalueren, zeker met het oog op de bijeenkomsten die zijn gepland met burgers mbt de invulling van het GVVP.

Herindelingsdiscussie
Tegen het licht van het provinciale coalitieakkoord worden momenteel op veel fronten herindelingdiscussies gevoerd. Zo ook in Winsum zoals we in de krant konden lezen. Daar typeerde de PvdA voorman de samenwerking in BMW samenwerkingsverband als een driekoppige draak. Drie colleges, drie raden en een ambtelijk apparaat. Met ook nog eens een lappendeken aan samenwerkingsverbanden met veel overleg, onduidelijke verantwoordelijkheden en als gevolg daarvan een zwak democratisch profiel.

Wat is de visie en ervaring van dit college met betrekking tot de samenwerking tot nu toe en gaat zij de herindelingdiscussie op de agenda zetten om te voorkomen dat er over ons beslist gaat worden?

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 39 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum