Gemeentebelangen Bedum
   

Beste kiezers van Gemeentebelangen, aanwezigen,

Laat ik beginnen met te zeggen dat wij onze beslissing met een zwaar gemoed hebben genomen. En dat ik hier met een zwaar gemoed zit. Dit is niet waarvoor ik vier jaar geleden heb besloten in de politiek te gaan. Ik was toen 19 jaar en tweedejaars rechtenstudent en wilde me inzetten voor de gemeenschap, voor Bedum. Ik keek verbijsterd toe toen GB met 6 zetels destijds op niet-inhoudelijke gronden werd genegeerd. Maar ik ging door en werkte hard, nam alle kennis die ik van mijn hoogleraren kreeg mee naar Bedum; omdat ik nog steeds in ons democratische systeem geloofde. Ondanks dat geen enkel voorstel van ons positief werd ontvangen en ondanks dat de vergaderingen niet plezierig waren. Er zou een tijd komen dat men zou inzien dat de partij met de grootste achterban niet op oneigenlijke gronden kan worden buitengesloten, dat dit impliceert dat de stem van een groot deel van de bevolking niet wordt gehoord.  Inmiddels ben ik 24 en promoveer ik bij de RuG, maar ik ben niet meer verbijsterd. Ik ben terneergeslagen. Teleurgesteld in de politiek, in de manier waarop in Bedum met de democratische beginselen wordt omgegaan. Thorbecke, de aartsvader van de lokale democratie, heeft het niet zo bedoeld. Een partij die zich zo heeft ingespannen voor de algemene zaak en die in absolute aantallen de meeste stemmen heeft gekregen, kan gewoonweg niet voor de tweede keer op rij worden uitgesloten!  Ik ben betrokken geweest bij de Gemeenteraad van de Toekomst, een kenniswerkplaats van experts en burgers die nadenken en discussiëren over de nieuwe gemeenteraad. In de brief die aan de Koning is geschreven staat dat alle publieke ambtsdragers de plicht hebben om de democratie te onderhouden. Ik constateer, beste kiezer, dat de raad in Bedum nog heel ver verwijderd is van de Gemeenteraad van de Toekomst. 

Arpi Karapetian (raadslid)

 

Beste kiezers van Gemeentebelangen, aanwezigen,

Ik ben aardig teleurgesteld in de politiek, het gaat blijkbaar veelal niet om de inhoud. In 2008 ben ik door de toenmalige fractie gevraagd of ik “is mee wilde draaien” in de schaduwfractie van GB.

“Waarom niet” was mijn gedachte, “iets doen voor de maatschappij is zo gek nog niet”.

Ook toen al had deze GB-fractie het moeilijk met de coalitie, er mankeerde eigenlijk altijd wel wat aan onze standpunten, als deze afweken van het “grote goed van de coalitie’. Daar is de afgelopen jaren niet veel aan gewijzigd. Eind 2009 werd het spannend of GB als partij weer met de verkiezingen van 2010 mee kon doen, er waren weinig mensen te vinden die op de lijst wilden staan. Toch waren er 6 totaal onbekenden voor elkaar te vinden die allemaal vonden dat het in de Bedumse politiek wel wat anders moest gaan, omdat het al jaren machtige blok van CDA, CU en PvdA eigenlijk alleen maar op de winkel paste. Vol goede moed er aan begonnen en warempel maar liefst 40% van de Bedumers stemde op GB, wat een uitslag. Dit gaf mij de nodige energie om “er wat van te gaan maken”.

Wat toen volgde was een domper, de coalitie wilden met 8 zetels hun positie niet af staan aan een andersoortige coalitie met een partij die 40% van de Bedumers achter zich zag staan, ze deden het toch al jaren zo goed met elkaar!

GB onervaren, komen net kijken, wat weten zij nou van politiek bedrijven en politiek, diplomatieke processen!!

Wat een eigendunk van die club dacht ik toen.

Toch hebben we de afgelopen 4 jaar laten zien dat we waard waren met voor sommige Bedumers soms wel een wat “te piraterijachtige inslag”, zo van “kan het niet ietsjes rustiger”?

Op een aantal punten hebben we ook fouten gemaakt en binnen de fractie de nodige discussies gehad over bepaalde onderwerpen, dat heeft ons in een aantal gevallen geen goed gedaan.

Vele zaken zijn echter wel op de agenda gekomen en een aantal zaken zijn ook nog gerealiseerd.

Dat is voor een oppositiepartij een geweldig resultaat. Ondanks dat de coalitie op diverse punten van GB de resultaten heeft geclaimd, weten wij wel beter. Pronken met andermans veren, terwijl er in de jaren voor 2010 maar weinig resultaten spreken van de coalitiepartijen, waar hebben we het over!

Uiteindelijk zijn het de “resultaten voor de mensen in de gemeente Bedum” die gelden, daar ging het mij om. Doe wel en zie niet om.

Vandaar dat ik mij weer vol goede moed gestort heb op de verkiezingen van 19 maart j.l.

Met weer een goed resultaat, 30% van de Bedumers koos wederom voor GB, nog steeds de grootste partij in Bedum. Net geen 5de zetel, maar toch kiezers bedankt. Maar wederom kregen we de deksel op de neus. Het kwam niet eens tot inhoudelijke gesprekken om te kijken wat de mogelijkheden voor een coalitie met GB erbij konden zijn en als we toch op uitnodiging van GB “moeten” komen, klonk het uit de mond van het CDA dan drinken we alleen een kopje koffie uit fatsoen, maar we hebben al besloten hoe we verder gaan. De wijze waarop de CDA, CU en PvdA, aangevuld met de VVD ons op 27 maart in het duidingsdebat neergezet hebben, vond en vind ik nog steeds onfatsoenlijk, en dan druk ik mij voorzichtig uit. Respectloos werden we neergezet als onbetrouwbare fractie en dus ik ook als persoon en vooral dit laatste doet zeer.

De arrogantie van de macht, ten voeten uit noem ik het.

Uiteindelijke en na lang wikken en wegen hebben de opmerkingen en de gesprekken in de week van 27 maart voor mij de deur dichtgeslagen om langer aan de raadstafel te gaan zitten. Er werd tijdens het duidingsdebat op geen enkele manier en er was bij geen enkele opmerking van de fractievoorzitters van CDA, CU, PvdA en VVD sprake van enig respect voor onze fractie en dus voor mij, daar doet het verlies van 2 zetels helemaal niets aan af.

Bert Lap (raadslid)

 

Beste kiezers van Gemeentebelangen, aanwezigen,

Mijn naam is Erwin Venema en ik ben sinds januari 2013 nauw betrokken bij Gemeentebelangen Bedum. Door actieve burgerparticipatie probeer ik alle inwoners van de gehele gemeente Bedum te steunen, om op een nieuwe manier van politiek bedrijven, zoals op de manier van het voorgenoemde Raadslid van de toekomst.

2 jaren geleden ben ik me voor de ontsluitingsweg  van Bedum in gaan zetten, Er is nooit iemand geweest van het toenmalig college die ons benaderde,  of we ons  gezamenlijk konden inzetten voor deze zo belangrijke ontsluiting,. bij het inspreken van de  Commissie VROM   kan ik me de woorden van Dhr Wijnstra (cda) nog goed herinneren:  “misschien voorzitter moeten we deze burgers nog eens uitleggen hoe politiek werkt!”  Na een aantal weken werden wij;  de aanwonenden van de doorgaande wegen van Bedum, benaderd door Gemeentebelangen met de vraag of we iets voor elkaar konden betekenen in dit dossier. Dat noem ik pas Burgerparticipatie!   Vanaf dat moment  kwam er schot in dit dossier……even terug naar  de woorden die ik zonet vertelde……aan wie moet nu eigenlijk  uitgelegd worden hoe nieuwe politiek werkt!...er is vaak een andere manier van politiek bedrijven en meestal  een betere…..

Direct na mijn installatie als Raadslid in Bedum, heb ik aangegeven aan de Raad dat ik ook in de werkgroep ontsluitingsweg zit. Enkele weken hiervoor is een partijgenote van mij op zo een manier behandeld en toegesproken over zogenoemde… Dubbele petten… dat het voor mezelf verstandig leek om eenmaal  Raadslid de nieuw geïnstalleerde Raad te vragen of ze nog steeds van mening waren dat  je het als raadslid niet moet willen  in een werkgroep te zitten….te meer omdat het me 2 dagen eerder verwonderde  toen  dhr Hoeksema van de VVD bekendmaakte dat hij gewoon in de werkgroep zou blijven,  er geen enkele negatieve reactie van de Raadsleden kwam. Nu kwam er ook geen enkele negatieve reactie echter werd mijn vraag door de voorzitter burgemeester Bakker  beantwoord ipv door de Raad.

In hetzelfde  duidingsdebat van 27 maart 2014 werd ons verweten dat Gemeentebelangen aan een dood paard blijft  trekken door de coalitiebesprekingen niet uit handen te willen geven….ondanks de pressie die ons op dat moment  opgelegd werd.

Het is raar en moeilijk om als nieuw Raadslid in dit team te moeten erkennen dat mijn GB collega’s gelijk hebben, maar de manier waarop we buiten spel,    en te kijk werden gezet in het duidingsdebat, (ook als nieuw raadslid), dat vind ik te gek voor woorden….. zo ongemakkelijk heb ik mij nog niet eerder gevoeld!  Ik heb diep respect voor mijn mede teamgenoten dat ze hun afgelopen oppositierol 4 jaar hebben volbracht, zoals eerder gezegd;   in hoeverre helpt trekken en duwen aan mensen…… als ze toch niet willen, dan doen ze het ook niet…….Bedankt voor jullie steun en stem!

Erwin Venema (raadslid)

 

Beste kiezers van Gemeentebelangen, aanwezigen,

Mijn naam is John Laninga en ben vanaf de oprichting lid van gemeentebelangen Bedum en sinds 2 jaar secretaris van de vereniging. Ben toen lid geworden omdat ik vond en vind dat er iets moest veranderen in de bedumer politiek. Sinds het laatste duidingsdebat is het mij, na de 17e jaar dat de vereniging bestaat, duidelijk dat dit een onmogelijke opgave in Bedum is.

Op onze ingelaste ledenvergadering van vorige week hebben we met de leden uitvoerig gesproken over de toekomst van GB. Unaniem gaven de leden aan dat wij het oppositie voeren op deze manier niet langer konden verlangen van onze raadsleden. Ik was er onder van indruk hoe kapot en geëmotioneerd sommige mensen waren tijdens die vergadering. Dit kan niet de bedoeling zijn van politiek bedrijven. Ok teleurstellingen horen erbij, maar op deze wijze politiek bedrijven als oppositie partij, heeft geen zin meer.

Achter dit eenstemmig besluit van de leden en dus de vereniging kon en kan ik mij dan ook volledig bij aansluiten.

 John Laninga (bestuurslid)

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 10 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum