Gemeentebelangen Bedum
   

Waarom het vertrouwen in de burgemeester verloren?

We hebben aangegeven het vertrouwen in burgemeester Bakker te hebben verloren omdat wij vinden dat hij geen verbindende rol heeft vervuld in de politiek in Bedum. In plaats van de oppositie dichter bij de coalitie te brengen en een burgervader te zijn voor iedereen, heeft hij zich vaak achter de collegepartijen geschaard. Zijn reactie in de pers op onze beslissing spreekt boekdelen. In plaats van te verbinden, geeft hij af op GB en maakt hij GB verwijten, terwijl de GB-fractie als grootste fractie onderdeel is van zijn raad. We hebben alle vertrouwen in de raad en het college verloren, en het feit dat we rechtstreeks een brief aan Max vd Berg hebben geschreven, zegt meer dan genoeg. Lastige vragen aan de raadsfracties werden door hem beantwoord. Een voorbeeld is hier de discussie over de dubbele petten. Twee weken voor de verkiezingen heeft de raad zich fel uitgesproken tegen de deelname van Annemarie Heite en Klaas Hoekzema in de werkgroep over de ontsluitingsweg. Na de verkiezingen, was Annemarie Heite niet meer herkozen en speelde deze kwestie voor haar niet meer, maar Klaas Hoekzema wel. En ook ons nieuwe raadslid Erwin Venema zat in de werkgroep, toen hij de raadsfracties vroeg hij zij er nu in stonden, bleef het verdacht stil in de raad. Klaas Hoekzema deelde met 1 zin mee dat hij in de werkgroep zou blijven, van een verklaring kwam het niet en niemand in de raad reageerde, terwijl iedereen 2 weken voor de verkiezingen zo fel was geweest. Het gevoel beklemd te zijn, en een blok tegenover je te hebben dat je persoonlijk zal aanvallen, zorgde ervoor dat Annemarie Heite zich te bedreigd voelde om naar de raadsvergadering te komen. Ondanks dit alles reageerde de raad niet,  de burgemeester gaf een reactie namens de raadsfracties en Erwin Venema moest het daarmee doen.

Vraag: er zit een aantal tegenstrijdigheden in uw verklaring; aan de ene kant claimt u veel te hebben bereikt en aan de andere kant zegt u dat oppositie voeren in Bedum geen enkele zin heeft en laat u uw kiezers in de steek

Wij stoppen er niet mee, maar we hebben besloten niet meer aan de raadstafel te verschijnen omdat wij ons als personen/raadsleden overbodig voelen in de gemeenteraad. We worden niet serieus genomen, niet een motie in de afgelopen vier jaar is gesteund, zelfs een motie over de democratie is afgewezen. Personen worden opzettelijk beschadigd, en men miskent op grove wijze dat GB in de raad zit voor Bedum. We hebben veel bereikt in onze oppositierol de afgelopen periode, ontsluitingsweg, restwarmte, centrumplannen, kunstgrasveld, ondanks de felle tegenwerking van de raad en het college. Als het duidingsdebat fatsoenlijk was verlopen en men op grond van inhoud had besloten niet met GB samen te werken, dan waren we doorgegaan. Maar we zijn vernederd. De manier waarop er tijdens het duidingsdebat met ons is omgegaan, met mensen die zich zo hebben ingezet voor Bedum, het onfatsoen, dat heeft ervoor gezorgd dat wij vinden dat we niet in de raad kunnen verschijnen. Wij zijn ons ervan bewust dat kiezers zich in de steek gelaten kunnen voelen, maar dit kan niemand meer van ons vragen. Een van onze oud-raadsleden, oprichter van GB zei: Bedum is te conservatief voor GB. Je mag niet fel zijn, je moet meegaan, je moet je aan hun spelregels houden anders mag je niet meedoen. 4 jaar geleden wilde GB stoppen na jarenlang soft oppositie voeren, dat wij een agressieve oppositie hebben gevoerd is dus een gelegenheidsargument. Zoals alle andere argumenten om niet met ons samen te werken. Wij realiseren ons nogmaals terdege dat we hiermee kiezers in de steek laten, maar gezien de manier waarop wij bejegend zijn in de afgelopen raadsperiode en tijdens het duidingsdebat, kunnen wij het persoonlijk niet meer opbrengen om in de raad te verschijnen. Dit betekent NIET, dat we ons niet meer gaan inzetten voor onze kiezers. We gaan ons de komende tijd beraden op hoe we dat vorm gaan geven.

Had u deze houding van de coalitiepartijen niet kunnen verwachten gezien de voorgeschiedenis?

We wisten dat we geen toenadering konden zoeken tot de oude garde van alle partijen. CDA had nieuwe frisse politici in spe, en met die personen, Kristel Rutgers en Rolf van Bruggen, hebben wij contacten onderhouden. En dat is goed verlopen, sterker nog, Rolf van Bruggen heeft op de avond van de verkiezingen gezegd: we kieperen de pvda eruit en vormen samen een college. Dat bleek allemaal een farce.  

Waarom heeft u de begrotingen afgekeurd in de afgelopen raadsperiode?

Rekenkundig hebben wij de begrotingen altijd goedgekeurd, maar altijd de kanttekening geplaatst dat we het niet eens waren met het beleid erachter. Overigens zijn er ook rekenkundig de afgelopen jaren nogal wat financiële tegenvallers geweest; (baggerwerkzaamheden, ICT, onnodige renovatie tennisbanen, om er maar eens een paar te noemen). Het argument dat nu door alle collegepartijen wordt aangevoerd om GB buiten de coalitieonderhandelingen te houden, namelijk het feit dat we niet hebben meegedaan in de bezuinigingsdenktank, is ook een gelegenheidsargument. Tijdens de coalitieonderhandelingen 4 jaar geleden onder leiding van hoogleraar staatsrecht Elzinga, heeft Elzinga een aantal open kwesties benoemd om het mogelijk te maken om alsnog met GB een college te vormen, zoals de bezuinigingen, het zwembad en het centrumplan. Dat mocht toen niet baten, toen het college eenmaal was gevormd, werden we wel uitgenodigd voor de bezuinigingsdenktank. Wij hebben daar toen voor bedankt, omdat we dat een onacceptabele situatie vonden gezien de geschiedenis.  (Menco zou een alternatieve begroting opstellen, maar dat is er nooit van gekomen, dat gaat hij nu bij de VVD doen).

Waarom zoveel wisselingen en onrust bij fractie en bestuur/ Is dat wel betrouwbaar?

Om te beginnen, discussies worden binnen onze fractie op het scherpst van de snede gevoerd, dus verschil van mening is er altijd. Vier jaar geleden wilden zowel het bestuur als de oude fractie van GB  stoppen. Toen heeft GB in november Martin Broekmans als lijsttrekker aangewezen. Na de verkiezingen zou de fractie bekijken wie de fractievoorzitter zou gaan worden.  Henk Hoiting heeft zich in de onderhandelingen als voorzitter gepositioneerd, zonder dit met de fractie te hebben overlegd. De fractie wilde Annemarie Heite als fractievoorzitter en daarom is zij vanaf de eerste raadsvergadering fractievoorzitter geweest van GB. Hierover is door de andere partijen een verkeerd beeld ontstaan, overigens zonder dat naar buiten toe door onze fractie officiële mededelingen waren gedaan.  In mei 2013 heeft Annemarie Heite besloten om haar taak als fractievoorzitter neer te leggen en haar raadslidmaatschap in overweging te nemen tot na het zomerreces omdat zij in een gebied woonde waar de rondweg zou komen en zij vond dat ze geen boegbeeld kon zijn in die positie. Dat is een integere beslissing geweest van haar, hoewel de andere fracties ook deze beslissing hebben uitgelegd als kiezen voor eigen belang en dat bij elke gelegenheid hebben benoemd. Voor wat betreft het vertrek van Menco Slager wil ik opmerken dat hij nooit heeft verhuld wethouder te willen worden en op den duur heeft aangegeven weg te gaan als Annemarie Heite zou blijven als raadslid omdat hij wist dat hij dan geen kandidaat wethouder zou worden. Het feit dat dit soort wisselingen van vier jaar geleden worden gebruikt in het huidige duidingsdebat, zegt iets over het niveau van deze partijen en hun zoektocht naar een stok om ons mee te slaan.

Wat gaan jullie de komende tijd doen?

Wij gaan ons beraden over hoe wij ons de komende periode voor Bedum willen inzetten. Wij willen daar de tijd voor nemen. In dit verband is het goed te vermelden dat we goede contacten hebben gelegd met andere lokale partijen in onze provincie.  

Jullie gaan niet aan de raadstafel zitten, maar jullie hebben op 27-3 wel de eed of belofte afgelegd?

De eed hebben we voor het duidingsdebat afgelegd en dat duidingsdebat is voor ons allemaal verschrikkelijk geweest. Wij zijn als personen geschoffeerd en voelden ons vernederd. En dat terwijl de bedoeling van het debat was om de verkiezingsuitslag te bespreken en afspraken te maken voor het vervolg van het proces. De grootste partij heeft het initiatief, en wij hebben 30% achterban. Maar alle raadsfracties wilden ons het initiatief ontnemen en daarmee 1600 kiezers, u, negeren. Bovendien handelen wij juist in overeenstemming met de eed, omdat wij trouw blijven aan de Grondwet en de andere wetten, waarin de beginselen van de lokale democratie zijn neergelegd. Wij handelen juist naar eer en geweten omdat we aan de bel trekken over de politieke verhoudingen hier. De democratie wordt hier met de voeten getreden.

 

Wat is uw reactie op de vanmiddag gegeven verklaring van de Commissaris van de Koning?

Wij hebben nog niet met de CvKoning gesproken en willen op dit moment niet reageren op berichten in de media. Wij gaan er van uit dat we een uitnodiging voor een gesprek krijgen zodat we de inhoud van onze brief zorgvuldig en persoonlijk kunnen bespreken. Daarop kunnen we nu nog niet vooruit lopen.  

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 13 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum