Gemeentebelangen Bedum
   

De Inspecteur Generaal der Mijnen
Postbus 24037
2490 AA Den Haag

Datum: 14 februari 2013

Betreft: Gasboring Bedum

Geachte Heer de Jong,

Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud met uw inspecteur, de heer van Herk, treft u hierbij ons verzoek tot nadere  informatie over de uitbreiding van gasboringen in Bedum.

Uit de bespreking die wij (telefonisch) gehad hebben met de heer van Herk is gebleken dat de boringen in Bedum een tweetal gasvelden betreft, waarvan de ene richting Winsum is gelegen en de andere in zuidelijke richting daaronder. Deze velden grenzen aan het Slochteren veld, maar worden door de NAM gezien als afzonderlijke velden op grond van verschil in druk en verschil in calorische waarden. Daarom stelt de NAM dat er geen risico’s zijn voor aardbevingen noch een negatieve beïnvloeding van deze aardgaswinning voor de stabiliteit van het grote Slochteren veld. In afzonderlijke kleine velden komen volgens de NAM geen aardbevingen voor. Deze gasvelden grenzen echter wel rechtstreeks aan het grote Slochteren veld.

Op grond van het winningsplan 2010 (www.nlog.nl) gaf de heer van Herk aan dat er geen verbinding is tussen het Bedum veld en het Slochteren veld. Voor een nadere inschatting van de mogelijke risico’s die deze gaswinning met zich mee zouden kunnen brengen, bijvoorbeeld bij een zware aardbeving in het aangrenzende Slochterenveld, is meer informatie nodig, waarbij in meer detail naar de grondlagen en breukvlakken gekeken zou moeten worden in de raakvlakken met dit  veld.

Gezien de huidige toename van het aantal en de zwaarte van aardbevingen in Groningen, alsmede gezien het advies die uw dienst recent hieromtrent aan de overheid heeft gegeven, achten wij een zorgvuldige afweging m.b.t. de gasboringen in Bedum als noodzakelijk. Wij verzoeken u dan ook  aanvullende informatie te verstrekken of er risico’s zijn voor de omliggende dorpen en het Groninger gasveld en welke mogelijke gevolgen deze verhoogde gaswinning kan hebben.

Voor een verdere toelichting kunt u contact opnemen met XXXX

Hoogachtend,

Terug

Share
comments
   

Wie is online  

We hebben 10 gasten en geen leden online

   

Statistieken  

   
© Gemeentebelangen Bedum